Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date

1 Personal sound exposure meters
report 1979    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology

2 Occupational hearing loss: spread in hearing levels of people exposed to fluctuating noise
report 1975    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Hearing loss

3 Beoordeling laagfrequent geluid in woningen
report 1998    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Geluid · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Huizen · Woningen · Klachten · Trillingen · Meten van mechanische trillingen · Lawaai en trillingen · Nederland
[PDF] [Abstract]

4 Geluid en effecten op de gezondheid
report 1996    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Health · Invloed van geluid · Rust · Slaap · Ziekte · Gezondheid · Stress · Beroepsdoofheid
[PDF] [Abstract]

5 Het equivalente geluidsniveau en gehoorschade door lawaai op de arbeidsplaats bij groepen werknemers
book 1990    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Doofheid · Nederland · Oorziekten · Geluid · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

6 Meetstrategie bij expositie aan lawaai op de arbeidsplaats en opsporing van vroege effecten op het gehoor. Lezing tbv nascholingssymposium Meetstrategie voor de werkplek, Postacademisch onderwijs geneeskunde, Amsterdam, november 1983
report 1983    
Author: Passchier-Vermeer, W.
[PDF]

7 Gehoorschade door lawaai; II. Methoden om op individueel en groepsniveau gebruik te maken van het verband tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

8 Het gehoor van jongeren en blootstelling aan geluid
report 1989    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Health
[PDF]

9 Popmuziek : de invloed van popmuziek op de gehoorscherpte van jonge luisteraars
report 1976    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology
[PDF]

10 Gehoorschade door lawaai; I. Analyse van onderzoekgegevens ter bepaling van de relatie tussen lawaai en gehoorschade door lawaai
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection
[PDF]

11 Hearing threshold levels and noise-induced hearing loss in the building industry, in relation to hearing threshold levels of reference groups
report 1988    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology
[PDF]

12 Uncertainties in noise-induced permanent threshold shift
report 1995    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Invloed van Geluid · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaai · Lawaaidoofheid · Metingen · Meetmethoden · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting
[PDF] [Abstract]

13 Populaire muziek : luistergewoonten bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking
report 1979    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology · Gehoorschade · Lawaai
[PDF]

14 Popmuziek: blijvende gehoorschade door expositie aan popmuziek? Een afdoend antwoord
report 1981    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology
[PDF]

15 Het equivalente geluidsniveau en gehoorschade door lawaai op de arbeidsplaats bij groepen werknemers
report 1989    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorschade · lawaai · werknemers
[PDF]

16 Hearing loss due to exposure to steady-state broadband noise
report 1968    
Author: Passchier-Vermeer, W.
[PDF]

17 De relatie tussen gehoorverlies en leeftijd
report 1986    
Author: Passchier-Vermeer, W.
[PDF]

18 Personele consequenties van de uitvoering van integrale gehoorbeschermingsprogramma's
report 1987    
Author: Passchier-Vermeer, W.
[PDF]

19 Hearing loss due to exposure to steady-state broadband noise
report 1969    
Author: Passchier-Vermeer, W.
[PDF]

20 Rating of helicopter noise with respect to annoyance
report 1994    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Traffic · Geluidhinder · Vliegtuiglawaai · Helicopter

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date