Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 109 found. Next | Sort by date

1 Onderzoek naar de implementatie van PMTO in Nederland: fase 1 (2006-2009)
report 2009    
Author: Mikolacjzak, J. · Dommelen, P. van · Paulussen, T.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

2 Invoering van effectief gebleken interventies
bookPart 2007    
Author: Paulussen, T. · Wiefferink, K. · Mesters, I.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

3 Evaluatie van de pilot van het schoolkantineproject
report 2002    
Author: Fekkes, M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jongeren · Schoolkantine · Voedsel · Gedrag
[PDF] [Abstract]

4 Condities voor effectieve invoering jeugdinterventies: een kennissynthese
article 2009    
Author: Fleuren, M. · Wilde, E.J.de · Mikolaijczak, J. · Paulussen, T.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

5 Monitoring dietary intake and physical activity electronically: Feasibility, usability, and ecological validity of a mobile-based ecological momentary assessment tool
article 2013    
Author: Spook, J.E. · Paulussen, T. · Kok, G. · Empelen, P. van
Keywords: Health · Dietary intake · Ecological validity · Feasibility · Mobile-based ecological momentary assessment · Mema · Physical activity · Usability · ETP Gezondheidsbevordering · Healthy for Life · Healthy Living · Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

6 Beschrijving van de ontwikkeling van een automatische Test Je Leefstijl rapportage per school
report 2011    
Author: Bernaards, C. · Keulen, H. van · Rijpstra, A. · Paulussen, T.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Intersectorale allianties. Een literatuurstudie en onderzoeksraamwerk
report 2012    
Author: Tubbing, L. · Tjemkes, B. · Vos, P. · Keijsers, J. · Paulussen, T.
Keywords: Health · ETP Gezondheidsbevordering · Healthy for Life · Healthy Living · Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF]

8 Evaluatie actie tegengif : interviews met docenten
report 2002    
Author: Crone, M.R. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

9 Meningitis en sepsis bij kinderen : Ervaringen van huisarten
report 2002    
Author: Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · meningitis · kinderen
[PDF]

10 Midi: meetinstrument determinanten van innovaties
lecture 2013    
Author: Fleuren, M. · Paulussen, T. · Dommelen, P. van · Buuren, S. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

11 Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland
report 2002    
Author: Buijs, G. · Jong, A. de · Paulussen, T. · Wijngaarden, J. van
Keywords: Health
[PDF]

12 Vroegsignalering van meningitis en sepsis door huisartsen
article 2004    
Author: Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Meningitis · Huisartsen · Ouders
[PDF] [Abstract]

13 Measuring Instrument for Determinants of Innovations (MIDI): abstract
article 2015    
Author: Paulussen, T. · Fleuren, M. · Dommelen, P. van · Buuren, S. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

14 Evaluatie No Way! en Be Free
report 2005    
Author: Hoekstra, F. · Crone, M.R. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

15 Evaluation of a Serious Self-Regulation Game Intervention for Overweight-Related Behaviors (“Balance It”): A Pilot Study
article 2016    
Author: Spook, J.E. · Paulussen, T. · Kok, G. · Empelen, P. van
Keywords: Health · Balance It · Effect evaluation · Serious game · Self-regulation · Prevention and control · Health promotion · Dietary intake · Physical activity · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Monitoring verankering Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG)
article 2011    
Author: Keijsers, J.F.E.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

17 Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening
article 2013    
Author: Keulen, H.M. van · Otten, W. · Ruiter, R.A.C. · Steenbergen, J. van · Paulussen, T.W.G.M. · Fekkes, M. · Paulussen, T.W.G.M.
Keywords: Health · Wart virus vaccine · adolescent · adult · article · attitude to health · child · cohort analysis · cross-sectional study · decision making · female · human · immunology · mother · Papilloma virus · papillomavirus infection · psychological aspect · questionnaire · retrospective study · uterine cervix tumor · virology · Adolescent · Adult · Child · Choice Behavior · Cohort Studies · Cross-Sectional Studies · Female · Health Knowledge, Attitudes, Practice · Humans · Mothers · Papillomaviridae · Papillomavirus Infections · Papillomavirus Vaccines · Questionnaires · Retrospective Studies · Uterine Cervical Neoplasms · Papillomavirus Vaccines · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Evaluatie van de implementatie van het Protocol Verzekeringskeuringen bij leden van het Verbond van Verzekeraars: kwalitatief onderzoek
report 2006    
Author: Kocken, P.L. · Dorst, A.G. van · Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

19 Krachtvoer: effect evaluation of a Dutch healthful diet promotion curriculum for lower vocational schools
article 2007    
Author: Martens, M.K. · Assema, P. van · Paulussen, T.G.W.M. · Breukelen, G. van · Brug, J.
Keywords: Health
[Abstract]

20 Verkennend onderzoek naar implementatiekansen van Gezonde school op het MBO
article 2011    
Author: Schokker, D.F. · Kuppens, R. · Fekkes, M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 109 found. Next | Sort by date