Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 59 found. Next | Sort by date

1 Evaluatie van de pilot van het schoolkantineproject
report 2002    
Author: Fekkes, M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jongeren · Schoolkantine · Voedsel · Gedrag
[PDF] [Abstract]

2 Evaluatie actie tegengif : interviews met docenten
report 2002    
Author: Crone, M.R. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

3 Meningitis en sepsis bij kinderen : Ervaringen van huisarten
report 2002    
Author: Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · meningitis · kinderen
[PDF]

4 Evaluatie No Way! en Be Free
report 2005    
Author: Hoekstra, F. · Crone, M.R. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

5 Monitoring verankering Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG)
article 2011    
Author: Keijsers, J.F.E.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

6 Evaluatie van de implementatie van het Protocol Verzekeringskeuringen bij leden van het Verbond van Verzekeraars: kwalitatief onderzoek
report 2006    
Author: Kocken, P.L. · Dorst, A.G. van · Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

7 Risicofactoren van excessief lijnen door meisjes
report 2004    
Author: Crone, M.R. · Harland, P. · Paulussen, T.G.W.M. · Bruil, J. · Öry, F.G.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

8 Determinanten van de implementatie van interventies ter preventie van overgewicht bij jeugd en volwassenen
report 2010    
Author: Otten, W. · Jansen, Y.J.F.M. · Blanson Henkemans, O.A. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

9 Aanbevelingen voor Gezonde School in het MBO. Verkennend onderzoek naar de context van het mbo in relatie tot de handleiding Gezonde School
report 2010    
Author: Schokker, D.F. · Kuppens, R. · Fekkes, M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

10 Beschrijving van de ontwikkeling van een automatische Test Je leefstijl rapportage voor scholen in het Voortgezet Onderwijs
report 2012    
Author: Keulen, H.M. van · Scholten, A.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

11 Jongeren, seksualiteit, preventie en hulpverlening. Een verkenning van de situatie in 2002
report 2002    
Author: Vogels, T. · Buitendijk, S.E. · Bruil, J. · Dijkstra, N.S. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health
[PDF]

12 Does a smoking prevention program in elementary schools prepare children for secondary school?
article 2011    
Author: Crone, M.R. · Spruijt, R. · Dijkstra, N.S. · Willemsen, M.C. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Adolescents · Prevention · Smoking · Transition · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

13 Parapluproject onder de loep
report 2005    
Author: Dijkstra, N.S. · Crone, M.R. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

14 Onderzoeksprogrammering Opvoed- en Opgroeiondersteuning
report 2007    
Author: Klein Velderman, M. · Hosman, C.M.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

15 Meetinstrumenten voor determinanten van innovaties (MIDI)
report 2012    
Author: Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M. · Dommelen, P. van · Buuren, S. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Towards a measurement instrument for determinants of innovations
article 2014    
Author: Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M. · Dommelen, P. van · Buuren, S. van
Keywords: Health · Implementation · Preventive child healthcare · School-based health promotion · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Krachtvoer: Effect evaluation of a Dutch healthful diet promotion curriculum for lower vocational schools
article 2008    
Author: Martens, M.K. · Assema, P. van · Paulussen, T.G.W.M. · Breukelen, G. van · Brug, J.
Keywords: Health · Adolescents · Effect evaluation · Nutrition · article · controlled study · diet · fat intake · food intake · health program · health promotion · human · major clinical study · priority journal · regression analysis · vocational education · Adolescent · Adolescent Nutrition Physiology · Child Nutrition Sciences · Cluster Analysis · Diet · Dietary Fats · Female · Fruit · Health Promotion · Humans · Male · Netherlands · Questionnaires · Regression Analysis · Schools · Students · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

18 De effecten van Ik (r)ook niet : een lesprogramma van groep 7 en 8 van het basisonderwijs
report 2005    
Author: Crone, M.R. · Dijkstra, N.S. · Frissen, D. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Basisschoolleerlingen · Kinderen · Roken · Opvoeding · Gezondheidsvoorlichting
[PDF]

19 Eindrapport Monitor Verankering AWPG Samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
report 2013    
Author: Schokker, D.F. · Keer, M. · Keijsers, J.F.E.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Gezondheid · Monitoring · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Beschrijving van de uitbreiding van de geautomatiseerde Test Je Leefstijl rapportage met het thema gehoor voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs
report 2013    
Author: Keulen, H.M. van · Scholten, A.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Lifestyle · Leerlingen · Gedrag · Gehoordschade · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 59 found. Next | Sort by date