Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date

1 Verschillende rollen bij het toepassen van participatieve ergonomie
article 2001    
Author: Vink, P. · Pennock, H. · Scheijndel, P. van
Keywords: Workplace · Werknemers · Nederland · Ergonomie · Veilig ontwerp · Middenkader · Middelbaar leidinggevend personeel · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Japan
[PDF] [Abstract]

2 WAO-preventieplan : pleidooi voor een aanpak bij de bron
book 2002    
Author: Warning, J. · Mossink, J. · Groen, S. · Pennock, H.
Keywords: Workplace · Nederland · Vakbeweging
[PDF] [Abstract]

3 Van werkdruk naar werkplezier. De invloed van reorganisatie op werkdruk en werkplezier
lecture 2012    
Author: Pennock, H. · Wal, A. van der · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date