Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 85 found. Next | Sort by date

1 Minimale gegevensset PSIE
report 2008    
Author: Ploeg, C.P.B. van der
Keywords: Health
[PDF]

2 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2009: (met definitieve diagnostiekuitkomsten uit augustus 2011)
report 2011    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

3 Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) : proces monitor 2012
book 2014    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Schönbeck, Y. · Hirschberg, H.
Keywords: Health · Prenatale screening · Zwangerschapsscreening · Erytocytenimmunisatie · Bevolkingsonderzoek · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

4 Indicatoren en gegevensset voor het Nationaal Programma Grieppreventie
report 2011    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Broerse, A.
Keywords: Health · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

5 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010: met definitieve diagnostiekuitkomsten over 2010
report 2012    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2008
report 2009    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health
[PDF]

7 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2009
report 2010    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

8 Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) : proces monitor 2013
book 2015    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Schönbeck, Y. · Hirschberg, H.
Keywords: Health · Prenatale screening · Zwangerschapsscreening · Erytocytenimmunisatie · Bevolkingsonderzoek · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Indicatoren en gegevensset voor de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg
report 2009    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Dommelen, P. van
Keywords: Workplace

10 Hepatitis B-immunisaties bij kinderen van draagsters geboren in 2003: volledigheid en tijdigheid
report 2006    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Schonbeck, Y.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Hepatitis · Kinderen
[PDF]

11 Antenatale anti-RhD-profylaxe: voor wie en waarom?
article 2000    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Herschderfer, K.C.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

12 Procesmonitoring 2013: prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE)
report 2015    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Schönbeck, Y. · Hirschberg, H.
Keywords: Health · Infectieziekten · Prenatale screening · Erytrocytenimmunisatie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Procesmonitoring 2012: prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE)
report 2013    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Schönbeck, Y. · Hirschberg, H.
Keywords: Health · Infectieziekten · Prenatale screening · Erytrocytenimmunisatie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010
report 2011    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

15 MP3 Players and Hearing Loss: Adolescents' Perceptions of Loud Music and Hearing Conservation
article 2008    
Author: Vogel, I. · Brug, J. · Hosli, E.J. · Ploeg, C.P.B. van der · Raat, H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · adolescent · adult · article · female · hearing · hearing loss · human · loudness · male · music · perception · priority journal · school child · sound transmission · Adolescent · Age Distribution · Auditory Fatigue · Auditory Threshold · Child · Cohort Studies · Ear Protective Devices · Female · Focus Groups · Hearing Loss, Noise-Induced · Humans · Incidence · Male · Music · Netherlands · Risk Assessment · Rural Population · Sex Distribution · Tape Recording · Urban Population · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

16 Gehoorschade door harde muziek : mogelijkheden voor preventie van gehoorschade bij bezoekers Jongerencentrum Zoeterwoude
report 2014    
Author: Zieltjens, L.S. · Lijster, G.P.A. de · Ploeg, C.P.B. van der
Keywords: Health · Gehoorschade · J0ngeren · Muziek · Preventie · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Signalering van spraak-/taalontwikkelingsstoornissen bij kleuters
report 2005    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

18 Voor- en vroegschoolse eductie (VVE): rol van de jeugdgezondheidszorg. deelrapport 2 behorend bij het project 'Screening op taalachterstanden en spraakstoornissen bij kinderen van 1 tot 6 jaar door de Jeugdgezondheidszorg'
report 2007    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[Abstract]

19 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2013 : met voorlopige diagnostiekuitkomsten
report 2014    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A. · Verkerk,P.H.
Keywords: Health · Gehoorscreening · Jeugdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

20 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2012 : met definitieve diagnostiekuitkomsten
report 2014    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A. · Verkerk,P.H.
Keywords: Health · Gehoorscreening · Jeugdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 85 found. Next | Sort by date