Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date

1 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2016
report 2017    
Author: Ploeg, K. van der · Pot, M. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2017
report 2018    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2015
report 2016    
Author: Ploeg, K. van der · Pal, S. van der · Verkerk, P.
Keywords: Health · Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 De neonatale hielprikscreening (NHS) in Caribisch Nederland: monitor over 2018: Bonaire, St. Eustatius, Saba
report 2019    
Author: Wins, S. · Verkerk, P.H. · Ploeg, K. van der
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 De neonatale hielprikscreening: monitor 2018 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2018]
report 2019    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2018
report 2019    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 An implementation study of neonatal hearing screening in the Netherlands
article 2009    
Author: Uilenburg, N. · Kauffman-Boer, M. de · Ploeg, K. van der · Oudesluys-Murphy, A.M. · Verkerk, P.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Implementation study · Transient evoked otoacoustic emission · TEOAE · Universal neonatal hearing screening · UNHS · Economics · Health care quality · Newborn · Patient referral · Physiology · Hearing · Hearing Loss · Hearing Tests · Home Care Services · Humans · Infant · Infant, Newborn · Neonatal Screening · Netherlands · Nurses · Program Evaluation · Referral and Consultation · Time
[Abstract]

8 Phased plan for cost-benefit analyses
report 2012    
Author: Brouwers, P. · Chorus, A. · Dommelen, P. van · Hoeven, M. · Ploeg, K. van der · Weerd, M. de
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en Innovatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style SBA - Strategic Business Analysis CH - Child Health WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

9 Stappenplan maatschappelijke kosten-baten analyses
report 2012    
Author: Brouwers, P. · Chorus, A. · Dommelen, P. van · Hoeven, M. · Ploeg, K. van der · Weerd, M. de
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en Innovatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style SBA - Strategic Business Analysis CH - Child Health WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

10 Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: kosten van arbeidsongeschiktheid en zorg
report 2015    
Author: Ploeg, K. van der · Zwaan, L. van der · Houtman, I. · Eysink, P. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Gezondheid · Arbeidsongeschiktheid · Kosten · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Life · CH - Child Health WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 De neonatale hielprikscreening: monitor 2017 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2017]
report 2018    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Olthof, R. · Eekhout, I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF]

12 Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: kosten van arbeidsongeschikheid en zorg
report 2016    
Author: Ploeg, K. van der · Zwaan, L. van der · Houtman, I. · Eysink, P. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Kosten-baten · Arbeid · Preventie · Ziekteverzuim · Zorggebruik · Productiviteit · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 De neonatale hielprikscreening: monitor 2016 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2016]
report 2017    
Author: Schönbeck, Y. · Olthof, R. · Ploeg, K. van der · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Newborn · Blood spot · Screening · Hielprikscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
report 2013    
Author: Slinger, J.D. · Dessing, D. · Engbers, L. · Klauw, D.M. van der · Ploeg, K. van der · Weerd, M. van der
Keywords: Health · Bewegen · Omgeving · Healthy for Life · Healthy Living · Human Organisation · LS - Life Style WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[HTML] [Abstract]

15 Kosteneffectiviteits- en kostenbatenanalyse (KEA/KBA) voor het screenen op SCID binnen de Nederlandse hielprikscreening
report 2017    
Author: Ploeg, K. van der · Akker-van Marle, E. van den · Brediu, R. · Staal, F. · Burg, M. van den · Verkerk, P.
Keywords: Health · Neonatale · Hielprikscreening · Kosten-batenanalyse · Effectiviteit · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Resultaten van de implementatiestudie neonatale gehoorscreening
bookPart 2001    
Author: Kauffman-de Boer, M.A. · Ridder-Sluiter, J.G. de · Schuitema, T. · Uilenburg, N. · Vinks, E. · Ploeg, K. van der · Lanting, C. · Oudshoorn, K. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Neonatale gehoorscreening · Doofheid · Slechthorendheid · Kinderen
[Abstract]

17 Implementation of a cost-effective strategy to prevent neonatal early-onset group B haemolytic streptococcus disease in the Netherlands
article 2013    
Author: Kolkman, D.G.E. · Rijnders, M.E.B. · Wouters, M.G.A.J. · Akker-van Marle, M.E. van den · Ploeg, K. van der · Groot, C.J.M. de · Fleuren, M.A.H.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human Human · CH - Child Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Arbobalans 2018: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
report 2019    
Author: Douwes, M. · Hooftman, W. · Houtman, I.L.D. · Ploeg, K. van der · Vroome, E.M.M. de · Kraan, K.O. · Fernandez Beiro, L. · Pleijers, A. · Venema, A. · Dam, L. van · Eysink, P. · Molen, H. van der · Visser, S. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Werknemers · Arbeidsongevallen · Arbeidscontracten · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Arbobalans 2016: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland [Dutch working condition 2016]
report 2016    
Author: Douwes, M. · Genabeek, J. van · Bossche, S.N.J. van den · Dam, L. van · Eysink, P. · Fernandez Beiro, L. · Houtman, I.L.D. · Kraan, K.O. · Molen, H. van der · Pleijers, A. · Ploeg, K. van der · Vroome, E.M.M. de · Venema, A. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date