Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 40 found. Next | Sort by date

1 Evaluation of the Dutch Decree on emission limit values for medium-sized combustion installations – five potential restrictions
lecture 2013    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

2 Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative - CO2-emissies tot 2030
other 2013    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

3 Review Monitoring Bedrijfsmiddelen EIA
report 2016    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

4 Mogelijkheden voor emissiereductie bij houtkachels
report 2017    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

5 Addendum to Refinery Emissions from a Competitive Perspective
report 2015    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

6 Beschrijving van relevante scenario’s op het gebied van landbouw-, milieu- en klimaatbeleid en energieprijzen voor de Voorstudie Routekaart SuikerUnie
report 2011    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

7 Shale gas: Opportunities and challenges for European energy markets
lecture 2013    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

8 Stikstofoxide emissies van Euro VI-vrachtwagens
lecture 2017    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

9 A model-based analysis of the implications of shale gas developments for the European gas market
article 2012    
Author: Plomp, A.J.
Keywords: Natural gas · natural gas
[PDF] [Abstract]

10 Refineries to 2030. The ideal refinery in technical context
lecture 2010    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

11 Validatie rendementscijfers kolencentrales
report 2015    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

12 Een-op-een afspraken: Wat telt mee voor finale energiebesparing?
report 2016    
Author: Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

13 De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
other 2013    
Author: Kroon, P. · Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

14 Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
other 2013    
Author: Kroon, P. · Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

15 Notes for the BREF LCP
report 2012    
Author: Kroon, P. · Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

16 CAIREBoxmetingen fijnstof en stikstofdioxide in Sliedrecht
report 2018    
Author: Dinther, D. van · Plomp, A.J.
Keywords: Environment · Fijnstof · Metingen · Luchtkwaliteit · Stikstofdioxide · Environment & Sustainability · Urbanisation
[PDF] [Abstract]

17 Refinery emissions from a competitive perspective
lecture 2015    
Author: Ybema, J.R. · Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

18 De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel
other 2013    
Author: Plomp, A.J. · Koutstaal, P.R. · Hout, M. va.
[PDF] [Abstract]

19 Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)
report 2013    
Author: Plomp, A.J. · Jans, G. · Wassenaar, J.A.
[PDF] [Abstract]

20 Energy balances of the province of Drenthe
other 2012    
Author: Vethman, P. · Sipma, J.M. · Plomp, A.J.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 40 found. Next | Sort by date