Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Oud worden in je eigen wijk : Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk
report 2011    
Author: Mioch, T. · Felix, E. · Groen, M. · Post, H.E.
Keywords: Sociology Environment · Healthy Living · Human Organisation · PCS - Perceptual and Cognitive Systems DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen : Een kwantitatieve analyse
report 2012    
Author: Post, H.E. · Poulus, J.T.M. · Galen, J. van · Staalduinen, W.H. van
Keywords: Health · Urban Development · Built Environment · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Jaarrapportage 2011 : Toekomst Vast en Zorgzeker Wonen
report 2011    
Author: Felix, E. · Groen, M. · Perenboom, R.J.M. · Post, H.E.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human · DCHA - Dutch Centre for Health Assets LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [PDF]

4 Woonvoorzieningen voor de meest kwetsbare doelgroepen in de gehandicaptenzorg
report 2009    
Author: Post, H.E. · Keuning, F.M. · Maas-Calon, M.C.M.
Keywords: Architecture and Building · Gehandicapten · Woonomgeving
[PDF]

5 Integraal bouwen, beheren en bekostigen. Rapport over de voor- en nadelen van geïntegreerd contracteren (DBFMO) van zorgvastgoedontwikkeling
report 2010    
Author: Beek, G. van · Bisschop, F. · Klein, A.W. · Post, H.E. · Staats, T.A.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date