Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Standpunt: beleidsvraag of machtsvraag?
article 2012    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

2 De kloof tussen wetenschap en praktijk dichten Carel hulshof
article 2011    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei
article 2011    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Nieuwe sociale zekerheid stelt eisen aan gezondheidszorg
article 2004    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · Privatisering · Futurologie · Overheidsbeleid
[PDF] [Abstract]

5 Flexibele richtlijnen: standpunt TBV
article 2013    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 Flexible guidelines: Standpoint Tbv
article 2013    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Wat is er mis met de onderkant van de arbeidsmarkt?
article 2010    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Nico Plomp: reflection in action. Terugblik met een socioloog die 35 jaar verbonden is aan de bedrijfsgezondheidszorg
article 2012    
Author: Putten, D. van · Hoedeman, R.
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Socioloog · Interview · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Beroepsverzekering van gezondheidszorg en sociale zekerheid : 'voor werkgever en werknemer wordt het er niet eenvoudiger op'
article 2005    
Author: Putten, D. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Zorgverzekering · Ziektekostenverzekering · Privatisering · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Aanvullende sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

10 Bart Curvers: Arbeidsgeneeskunde is een mooie metier
article 2013    
Author: Mortelmans, K. · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Arbodienstenpanel : rapportage vijfde peiling : ervaringen met o.a. de Wet verbetering poortwachter
report 2004    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuimbegeleiding · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Preventie · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

12 Wet verbeterd; poortwachter niet : arbodiensten tevreden over Wvp, maar niet over UWV
article 2005    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

13 Mogelijkheden voldoende, uitvoering kan beter : anderhalf jaar wet Rea
article 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

14 Het arbodienstenpanel : wat zijn de ervaringen bij reïntegratie? : rapportage eerste peiling
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

15 Het arbodienstenpanel : rapportage vierde peiling : ervaringen met de dienstverlening
report 2002    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

16 ME/CVS en werk : een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
report 2003    
Author: Blatter, B. · Berg, R. van den · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Patienten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociaal-medische begeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Het arbodienstenpanel : rapportage tweede peiling
report 1999    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Proper, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Wet REA · Arbeid door gehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

18 Leidraad voor huisarts & bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding bij arbeidsverzuim
report 2002    
Author: Anema, H. · Buijs, P. · Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

19 Algemene schoolverkenning ondersteunt scholen bij VGW-beleid : startproblemen instrument lijken verholpen
article 1995    
Author: Deursen, C. van · Putten, D. van · Kremer, A.
Keywords: Workplace · Onderwijs · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Docenten · Onderwijzend personeel · Onderwijs · Opvoeding · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

20 Het arbodienstenpanel : rapportage derde peiling : de ervaringen met één jaar Rea
report 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Vinke, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date