Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date

1 Arbeidsgerelateerde beleidsvoornemens en gezondheidseffectscreening
report 1999    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace

2 Gezondheid als randvoorwaarde voor arbeidsparticipatie
bookPart 2007    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

3 Gesjochten in Nederland?
article 2007    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Chronische aandoeningen · Arbeidsongeschiktheid · Healthy for Life · Healthy Living · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Reïntegratiecontracten naar de markt
article 2000    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Reïntegratie · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid
[PDF]

5 De verwijsfunctie voor de bedrijfsarts, hoe verder?
article 2006    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsziekten · Nederland · Ziekteverzuim · Risico's · Bedrijfstakken
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten en chronisch zieken
bookPart 2008    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

7 Bij afwezigheid van klachten geen oogonderzoek: redactioneel commentaar
article 2002    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beeldschermen · Terminals · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Oogheelkunde
[PDF] [Abstract]

8 De verschillen in de gezondheid en de werkomstandigheden tussen een vijftal agrarische beroepsgroepen
report 1985    
Author: Klaauw, M.M. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

9 Interview met minister Donner. Langer doorwerken moet, laten we het mogelijk maken
article 2010    
Author: Putten, D.J. van · Sorgdrager, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

10 Periodiek onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg: opzet en inhoud van het APO en PGBO op een 50-tal bgd'en
article 1986    
Author: Putten, D.J. van · Oversloot, J.S.
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Periodiek onderzoek · Werknemers
[PDF]

11 Het monitoren van de ontwikkeling van bedrijfsgezondheidszorg : Contouren van een monitoringsysteem ten behoeve van de overheid
report 1992    
Author: Draaisma, D. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

12 Richtlijnen voor de intrede-keuring in de bouwnijverheid : methodiekontwikkelingen toepassing bij een vijftal beroepen
report 1992    
Author: Putten, D.J. van · Balen. J. van
Keywords: Workplace · Aanstellingskeuring · Medische keuring · Bouwbedrijf bouwindustrie · Schilders · Metselwerk · Timmerwerk · Straatmakers · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

13 Problemen bij de opzet van een patiënt-controle onderzoek naar de relatie tussen beroep en kanker
article 1992    
Author: Putten, D.J. van · Huy, T.M.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Blaaskanker · Kanker · Carcinogenese · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

14 De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
report 1992    
Author: Putten, D.J. van · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Verpleegkundigen · Ziekte en gezondheid · Werkomgeving · Werkomstandigheden · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidstoestand · Enquetes · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

15 De werkomstandigheden en de gezondheid van een vijftal agrarische beroepsgroepen : twee aanvullende analyses
report 1986    
Author: Klaauw, M.M. van der · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

16 Meerjarenprogramma 2015-2018 Thema Arbeid en Gezondheid P204 Prevention, Work en Health Bijstelling 2016
report 2015    
Author: Putten, D.J. van · Bongers, P.M. · Detmar, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life Healthy Living · WHC - Work, Health and Care WE - Work & Employment CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences Themalijn
[PDF]

17 Ontwikkeling en evaluatie van een individueel pago-profiel ten behoeve van de arbodiensten bij Defensie
report 1999    
Author: Bloemhoff, A. · Rovekamp, A.J.M. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

18 Sociaal-medische begeleiding en reïntegratie
book 1996    
Author: Wevers, C.W.J. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Arbeidstherapie · Revalidatie · Assessment center
[Abstract]

19 Werkgevers overwegend positief over Arbowet en Wet TZ : evaluatie een jaar na invoering
article 1995    
Author: Goudswaard, A. · Putten, D.J. van · Heuvel, S.G. van
Keywords: Workplace · Werkgevers · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbodiensten · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Hoog ziekteverzuim, toeval of niet?
article 1993    
Author: Marcelissen, F.H.G. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Registratie · Statistisch onderzoek · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date