Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date

1 Wonen en werken: uit en thuis met ICT. Een verkenning naar de invloed van ICT op (de relatie tussen) wonen en werken
report 1999    
Author: Drogendijk, A.P. · Korver, W. · Martens, M.J. · Puylaert, H.J.M. · Rutten, P.
Keywords: Nederland · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Telematica · Ruimtelijke ordening · Planologie · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Automatisering
[PDF] [Abstract]

2 Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context
report 2002    
Author: Reijs, Th. A.M. · Puylaert, H.J.M. · Duijn, M. · Oosten, W.J.
Keywords: Economics
[PDF]

3 Beargumenteerd afwegen in grensregio's: een systematiek. Leidraad voor Rijksacties bij het oplossen van grensregionale knelpunten
report 2001    
Author: Duijn, M. · Puylaert, H.J.M. · Ginter, D.J. · Oosten, W.J.
Keywords: Traffic
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date