Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Core Centra en vestigingsplaatskeuze. Hoe kunnen bedrijventerreinen op duurzame wijze ontwikkelingen in logistieke dienstverleningen, ketenvorming en ICT faciliteren ? Een 'state-of-the-art' betreffende vestigingsplaatskeuze theorieen
report 2001    
Author: Reijs, Th. A.M. · Kuipers, B. · Cornelissen, C.
Keywords: Planology
[PDF]

2 Discussiestuk 'Benutten van de baten van de ondergrond'
report 2009    
Author: Duijn, M. · Ellen, G.J. · Jonkhoff, W. · Reijs, Th.A.M.
Keywords: Environment · Urban Development · Built Environment

3 Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context
report 2002    
Author: Reijs, Th. A.M. · Puylaert, H.J.M. · Duijn, M. · Oosten, W.J.
Keywords: Economics
[PDF]

4 Hotspot Zuidplaspolder. Klimaatbestendig ontwerpen Nieuwerkerk Noord
report 2008    
Author: Brouwer, M.P.A. · Rietveld, E. · Brussel, J. van · Reijs, Th.A.M. · Eijk, D. van der · Goosen, H. · Nieuwenhuis, R. · Peen, M. · Pelt, F. van · Schrieks, C. · Steekelenburg, M. van · Westera, H.
Keywords: Planology · Urban Development · Built Environment
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date