Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date

1 NICU-Algo gehoorscreening registratie : leidraad voor ontwikkeling van een ZIS-koppeling van een NICU met de algo gehoorscreening applicatie
report 2006    
Author: Rijpstra, A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

2 De leefstijl van mbo studenten in Nederland 2010/2011
report 2012    
Author: Rijpstra, A. · Bernaards, C.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 De leefstijl van MBO studenten in Nederland 2009/2010
report 2011    
Author: Rijpstra, A. · Bernaards, C.
Keywords: Health · Studenten · Lifestyle · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2008
report 2009    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

5 Peiling Melkvoeding van Zuigelingen in 2010. Borstvoeding in de provincie Zeeland
report 2011    
Author: Lanting, C.I. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2004
report 2005    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

7 Gebruikers handleiding Braininfo
report 1992    
Author: Blom, J.L. · Rijpstra, A.
Keywords: Health
[PDF]

8 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2006
report 2007    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

9 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2003
report 2004    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

10 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2005
report 2006    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

11 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2002
report 2003    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

12 Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2014
report 2016    
Author: Rijpstra, A. · Schönbeck, Y. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Neonatale hielprikscreening: monitor 2014
report 2015    
Author: Schönbeck, Y. · Rijpstra, A. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

14 Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2013
report 2015    
Author: Rijpstra, A. · Schönbeck, Y. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

15 Rapportage over meting 1 tot en met 5 van de Monitor Gezond Gewicht
report 2010    
Author: Rijpstra, A. · Kesteren, N. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

16 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2008
report 2009    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health
[PDF]

17 Beschrijving van de ontwikkeling van een automatische Test Je Leefstijl rapportage per school
report 2011    
Author: Bernaards, C. · Keulen, H. van · Rijpstra, A. · Paulussen, T.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

18 Factsheet nulmeting, tussenmeting en eindmering pilot-onderzoek B-Fit bij basisschoolleerlingen
report 2012    
Author: Rijpstra, A. · Schokker, D. · Verheijden, M.W. · Empelen, P. van
Keywords: Health · basisschoolleerlingen · gezondheid · fit · metingen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

19 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2011
report 2012    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A. · Rosendaal-van Putten, D.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010: met definitieve diagnostiekuitkomsten over 2010
report 2012    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date