Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 118 found. Next | Sort by date

1 Begeleid werken : zien is geloven : werkgevers in Nedeland zijn positief over hun ervaringen met begeleid werkers
book 2006    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Werkgevers · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse
[PDF] [Abstract]

2 Stay skilled old boy: skills shortage, motivation and pretirement
lecture 2016    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Workers · Skills · Job · Retirement · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

3 Veilig en gezond werken in een veranderende arbeidsmarkt
report 2015    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Veilig · Gezond · Arbeidsomstandigehden · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Verduurzamen van inzetbaarheid bij lager opgeleid personeel
article 2017    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Duurzame inzetbaarheid · HR-interventies · HRD · Inzetbaarheid · Mobiliteit · Oudere werknemers · Self-efficacy · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Taken van de toekomst: digitaal ondersteunde actie-aanpak voor strategisch en activerend hr beleid
report 2017    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Kennis · Arbeidsmarkt · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Drie routes tot verduurzamen van inzetbaarheid bij laaggeschoold personeel: ontwikkeling, mobiliteit en taakontwerp
article 2016    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Laaggeschoold · Inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

7 Uitzendorganisaties kunnen flexwerkers een loopbaan met perspectief bieden door in hen te investeren en door bedrijven te helpen vorm te geven aan een gestructureerd generatiebeleid
bookPart 2011    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace
[Abstract]

8 Duurzame inzetbaarheid van laaggeschoold personeel
bookPart 2017    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Laaggeschoold · Inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Resultaten van experimenten met het actieprogramma Vitaal Vakmanschap omkeren van motivatieveroudering
bookPart 2017    
Author: Sanders, J.
Keywords: Werknemers · Ambtenaren · Vergrijzing · Overheid · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

10 Kwalificatieveroudering in Nederland: aard en omvang, oorzaken en gevolgen
report 2013    
Author: Sanders, J. · Kraan, K.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

11 Gedeeld werkgeverschap naar Frans voorbeeld: veelbelovend van-werk-naar-werk instrument voor het midden- en kleinbedrijf?
article 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[Abstract]

12 Re-integreren is vooruitzien!
article 2010    
Author: Sanders, J. · Corvers, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · reintegratie · arbeidsongeschikt · duurzaamheid · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

13 Begeleid werken : een wereld aan mogelijkheden : een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Midden-en kleinbedrijf · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

14 Begeleid werken via de Meergroep : beter één kandidaat teveel voorgedragen, dan één te weinig
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Detachering van arbeidskrachten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

15 Werk maken van VWNW mobiliteit : tien initiatieven voor van werk mobiliteit en hun passendheid voor het Nederlandse MKB
report 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

16 Verzekerd van vitaal vakmanschap : duurzame inzetbaarheid
article 2015    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Prodcutiviteit · Werknemers · Personeelsbeleid · Ouderen · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

17 Verzekerd van vitaal vakmanschap
article 2015    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Prodcutiviteit · Werknemers · Personeelsbeleid · Ouderen · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Ondernemerschap als loopbaanstap: nieuw hr-beleid TNO
article 2017    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · HR · Ondernemer · TNO · Loopbaan · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Logboek voor leren : carrière maken met het elektronische portfolio
article 2006    
Author: Nauta, A. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Employability · Internet · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Carriere · Loopbaan · Promotie · Competenties · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

20 Sustaining the employability of the low skilled worker: Development, mobility and work redesign
dissertation 2016    
Author: Sanders, J.M.A.S.
Keywords: Workplace · Employees · Employability · Education · Low Skilled · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 118 found. Next | Sort by date