Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 52 found. Next | Sort by date

1 Wat is werkdruk? Een model en aanpak
lecture 2015    
Author: Schelvis, R.
Keywords: Gezondheid · Werkdruk · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

2 Verlaging en beheersing van werkdruk met de Werkdruk Wegwijzer: het 5-stappenplan tegen werkdruk in uw organisatie
lecture 2015    
Author: Schelvis, R.
Keywords: Gezondheid · Werkdruk · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

3 Decreasing work stress in teachers [Werkstress verminderen bij docenten]
dissertation 2017    
Author: Schelvis, R.M.C.
Keywords: Workplace · Werkstress · Docenten · Stress · Onderwijs · Gezondheid · Kennismaatschappij · Ziekteverzuim · Education · Absenteism · Health · Occupation · knowledge-based society · Teachers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Implementation of a comprehensive intervention for workplace mental health: lessons learned
lecture 2016    
Author: Schelvis, R.M.C.
Keywords: Workplace · Workers · Health · Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

5 Psa: facts & figures
lecture 2016    
Author: Schelvis, R.M.C.
Keywords: Workplace · Workers · Health · Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

6 De nieuwe factor: werkstress verminderen in het onderwijs
article 2018    
Author: Schelvis, R.M.C.
Keywords: Workplace · Werkstress · Onderwijs · Docenten · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Werkdruk wegwijzer
report 2015    
Author: Wiezer, N. · Schelvis, R.
Keywords: Workplace · Gezondheid · Werkdruk · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Arbeidsdeskundige methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde
book 2012    
Author: Langelaan, S. · Schelvis, R.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

9 Engagementgame
lecture 2012    
Author: Bakhuys Roozeboom, M. · Schelvis, R.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Werkdruk ontrafeld : u kunt pas wat aan werkdruk doen als u weet wat u eronder verstaat
article 2014    
Author: Koning, N. de · Schelvis, R.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Risico's · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Behavioural Changes Resilient Organisations · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

11 Factsheet Interventies gezond en veilig werken
report 2019    
Author: Schelvis, R. · Egmond, M. van
Keywords: Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Werknemers · Interventies · Gedrag · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Gezondheidsmanagement in de praktijk volgens IM. Intervention mapping bij gezondheidsinterventies in organisaties
article 2011    
Author: Schelvis, R. · Oude Hengel, K.
Keywords: Workplace · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Work engagement: drivers and effects
other 2014    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Schelvis, R.
Keywords: Workplace · Health · Workers · Wellbeing · Working time · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

14 Werkdruk in het onderwijs
report 2019    
Author: Hummel, L. · Hooftman, W.E. · Schelvis, R.
Keywords: Werkdruk · Onderwijs · Ziekteverzuim · Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

15 Agressie afgerekend, rekentool voor kosteneffectiviteit agressiemaatregelen
article 2012    
Author: Schelvis, R. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Schoolleider onmisbare coach op weg naar bevlogenheid
article 2011    
Author: Schelvis, R. · Kraan, K. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

17 Stressgerelateerd verzuim terugdringen met de beslisboom
article 2014    
Author: Pijnappel, B. · Ipkens, T. van · Schelvis, R.M.C.
Keywords: Workplace · Stress · Verzuim · Onderwijs · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

18 A resilience intervention on burnout, patient safety and intention to leave among Dutch medical residents
article 2012    
Author: Schelvis, R.M.C. · Bos, E. · Wiezer, N.M.
Keywords: Workplace

19 Relations Between Psychosocial Job Characteristics and Work Ability in Employees with Chronic Headaches
article 2019    
Author: Doef, M.P. van der · Schelvis, R.M.C.
Keywords: Workplace · Werkstress · Hoofdpijn · Ziekteverzuim · Headache · Sick leave · Burnout · Workload · Social support · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 New ways of working: Does flexibility in time and location of work change work behavior and affect business outcomes?
article 2012    
Author: Blok, M.M. · Groenesteijn, L. · Schelvis, R. · Vink, P.
Keywords: business objectives · knowledge worker · new ways of working · task facilitating office · work behavior · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 52 found. Next | Sort by date