Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Inventarisatie maaltijdvoorziening voor bejaarden : verslag van de uitkomsten van de enquĂȘte van de Werkgroep maaltijdvoorziening voor bejaarden van de Interdepartementale stuurgroep bejaardenbeleid gehouden in de periode 1978/'79
report 1980    
Author: Dijkstra, A. · Schlatmann, M.J.T.
Keywords: Sociology
[PDF]

2 Funktioneren in de arbeidssituatie ; Uitgangspunten, ontwerp en handleiding voor onderzoek onder werknemers naar gezondheid, werk en werkomstandigheden
report 1981    
Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatmann, M.J.T. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace
[PDF]

3 Keukens voor gehandicapte ouderen; deelrapport: licht-motorisch gehandicapte ouderen over de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Een exploratie
report 1985    
Author: Danz, M.J. · Schlatmann, M.J.T. · Staats, P.G.M.
Keywords: Health
[PDF]

4 Een verkennend onderzoek naar herplaatsing en werkaanpassing om gezondheidsredenen in drie grote ondernemingen, Onderzoeksgroep Arbeidshandicap en automatisering
report 1988    
Author: Nijboer, I.D. · Wevers, C.W.J. · Schlatmann, M.J.T.
Keywords: Workplace · Gehandicapten
[PDF]

5 GVO bij basisgezondheidsdiensten
report 1986    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Schlatmann, M.J.T. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Audiology · Gezondheidsvoorlichting · Gezondheidsopvoeding
[PDF]

6 Naar een signaleringssysteem in de bedrijfsgezondheidszorg : Uitwerking van eenkele aspecten van het Model Bedrijfsgezondheidszorg
report 1981    
Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatmann, M.J.T. · Blom, D.H.J. · Draaisma, D. · Koppert, M.J.A. · Ypma, I.G.M.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date