Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Hoe meten we of het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs werkt?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

2 Welke leerlingvolgsystemen zijn er op het gebied van beweging, gewicht, schooluitval en talentontwikkeling?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

3 Resultaten tweede pilot schooldiëtist
report 2010    
Author: Slinger, J.D. · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

4 Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen
report 2009    
Author: Slinger, J. · Bakker, I. · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

5 Active gaming in Dutch adolescents: a descriptive study
article 2012    
Author: Simons, M. · Bernaards, C. · Slinger, J.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

6 De rol van actieve computer games bij het fysiek activiteiten-patroon van Nederlandse adolescenten
article 2012    
Author: Simons, M. · Bernaards, C.M. · Slinger, J.
Keywords: Health · games · activiteiten · lichaamsbeweging · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Monitor Convenant Gezond Gewicht 2013 : (Determinanten van) beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen (18+ jaar)
report 2013    
Author: Klauw, M. van der · Verheijden, M.W. · Slinger, J.D.
Keywords: Health · Gezond · Kinderen · Gedrag · Eetpatroon · Volwassenen · Bewegen · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human · WH - Work & Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Nulmeting VMBO in beweging
report 2011    
Author: Bernaards, C.M. · Slinger, J.D. · Nauta, S.
Keywords: Sports Health · Leerlingen · Bewegen · Gedrag · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Rapportage over meting 1 tot en met 6 van de Monitor Gezond Gewicht
report 2011    
Author: Slinger, J. · Kesteren, N. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Lage SES mannen en voorbeeldgedrag
report 2009    
Author: Slinger, J. · Kesteren, N.M.C. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

11 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs: eindrapportage
report 2012    
Author: Slinger, J.D. · Stubbe, J.H. · Werff, H. van der
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

12 Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012 (Determinanten van) beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen (18+ jaar)
report 2012    
Author: Klauw, M. van der · Verheijden, M.W. · Slinger, J.D.
Keywords: Health · gewicht · kinderen · eten · gedrag · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Human · WH - Work & Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Bijlage bij: Rapportage over meting 1 tot en met 6 van de Monitor Gezond Gewicht
report 2011    
Author: Slinger, J. · Kesteren, N. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Leerlingvolgsystemen op het gebied van beweging, gewicht, schooluitval en talentontwikkeling
report 2011    
Author: Slinger, J.D. · Trijp, S.M.A. van · Verheijden, M.W. · Empelen, P. van
Keywords: Health Sports · Human · LS - Life Style PCS - Perceptual and Cognitive Systems · BSS - Behavioural and Societal Sciences

15 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen: Resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek
report 2010    
Author: Vries, S.I. de · Slinger, J. · Schokker, D.F. · Graham, J.M.A. · Pierik, F.H.
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid · Movement · Sport · Children · Kind
[PDF]

16 Kinderen en jongeren in beweging! De rol van de school en ouders
report 2012    
Author: Klauw, M. van der · Schokker, D.F. · Slinger, J. · Verheijden, M.
Keywords: Health · Bewegingen · Onderwijs · Kinderen · Jongeren · Healthy for Life · Healthy Living · Human Organisation · LS - Life Style WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Sport- en beweeginterventies in het onderwijs die voortijdig schoolverlaten tegengaan of talentontwikkeling in de sport stimuleren
report 2012    
Author: Driessen Mareeuw, F.A. van den · Harting, L.J. · Slinger, J.D.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

18 Eindevaluatie VMBO in beweging
report 2012    
Author: Bernaards, C.M. · Kuiper, R.M. · Slinger, J.D. · Nauta, S.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

19 Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving : rapportage monitor en evaluatie van 9 pilots rondom de beweegvriendelijke omgeving
report 2013    
Author: Klauw, D.M. van der · Slinger, J. · Engbers, L. · Empelen, P. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Inzetten op beweegvriendelijke omgeving werkt!
article 2011    
Author: Vries, S.I. de · Slinger, J. · Schikker, D.F. · Pierik, F.
Keywords: Health

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date