Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Laagopgeleiden leren niet uit zichzelf : scholing versterkt de concurrentiepositie van het bedrijf
article 2006    
Author: Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Nederland · Personeel · Werknemers · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Bedrijfsopleidingen · Concurrentie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

2 Wees niet te aardig voor de laaggeletterde werknemer
article 2006    
Author: Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

3 Weer op de rails! : handreiking duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Werklozen · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Nederland · Case studies
[PDF] [Abstract]

4 Bedrijven met een dubbel doel : ervaringen van sociale firma's en vergelijkbare bedrijven
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Minderhoud, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Arbeid door gehandicapten · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Wet rea · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer
[PDF] [Abstract]

5 Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

6 Meer werk door samenwerking : aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid
report 2004    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Sociale bijstand
[PDF] [Abstract]

7 Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming : Gastouderopvang Rotterdam en Savant
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Stark, K.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Enquetes · Case studies · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Erkenning verworven kwalificaties · Oudere arbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Thuiszorg · TNO · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

8 Lager opgeleiden in beweging : employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden
report 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Competenties · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Didactiek · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

9 Particulier initiatief in de sociale economie
article 2007    
Author: Smit, A.A. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsmarkt · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

10 Vaarwel! Wees welkom! : over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt
report 1999    
Author: Haan, H.F. de · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Nederland · Onderkant van de arbeidsmarkt · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Overheidssteun · Subsidies · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Gehandicapten · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

11 Investeren in de kwaliteit van laagopgeleide vrouwen
book 2002    
Author: Smit, A.A. · Feyter, M.G. de
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Nederland · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Bedrijfscultuur · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Vrouwenberoepen · Mannenberoepen · Bevordering van arbeid door vrouwen · Arbobeleid bedrijven · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Werknemerscategorieen · Case studies · Checklists
[PDF] [Abstract]

12 Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
article 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

13 Absenteeism and sex differences in attitudes in Dutch health care and welfare institutions : paper presented at the VIIth European conference on Organisational Psychology and Health Care, Stockholm, 11-13 October 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Smit, A.A.
Keywords: Geslacht · Leeftijd · Statistisch onderzoek · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidskrachten volgens geslacht · Attitude · Gedrag · Tno work and employment · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

14 De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn : een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen : deel 1 overzicht van de resultaten : deel 2 branche-studies
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A. · Gent, M.J. van · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Convenanten · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening · Welzijnszorg
[Abstract]

15 Laag opgeleide "werker op afstand" vereist extra goed personeelsbeleid
article 2005    
Author: Stark, K.J.M. · Sanders, J.M.A.F. · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Personeel · Werknemers · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Invloed van techniek op arbeid · Onderkant van de arbeidsmarkt · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Permanente educatie · Leven lang leren · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Werkaanpassing bij reïntegratie na ziekte
book 1996    
Author: Vos, E.L. de · Nijboer, I.D. · Heuvel, S.G. van den · Hazelzet, A.M. · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

17 De baas en ziekte, ziekte de baas : reïntegratie in het midden- en kleinbedrijf
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Andriessen, S. · Gent, M.J. van · Smit, A.A. · Vinke, H. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Midden- en kleinbedrijf · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

18 State of the art in de literatuur over activering en reïntegratie 1999
report 2000    
Author: Reijenga, F.A. · Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Feijyter, m>G. de · Mul, C.A.M. · Smit, A.A. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Bibliografieen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date