Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 47 found. Next | Sort by date

1 Afleiden algemene achtergrondconcentratie asbestvezels in Nederland
report 2018    
Author: Tromp, P. · Spaan, S.
Keywords: Environment
[PDF] [Abstract]

2 Resultaten blootstellingsstudie tijdens het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken onder verlicht beheersregime (RK1)
report 2018    
Author: Spaan, S. · Schinkel, J.
Keywords: Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

3 Ontwikkeling van een protocol voor het verzamelen van (product)monsters, en de opslag, extractie en analyse van deze monsters op endotoxinen
report 2014    
Author: Gröllers-Mulderij, M. · Spaan, S.
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

4 Infectieziekten en werk: Hoe pak ik dat aan? Preventie van beroepsinfectieziekten
report 2017    
Author: Spaan, S. · Meerstadt-Rombach, F.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Onderzoeksvragen methodiek eindcontrole na asbestsanering
report 2017    
Author: Spaan, S. · Schinkel, J. · Tromp, P.
Keywords: Workplace · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

6 Vermindering van het aantal proefdieren in dierstudies
article 2014    
Author: Schoen, E. · Spaan, S. · Loo, P. van · Krul, C.
Keywords: Research Nutrition · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

7 Notitie generieke aanpak van endotoxinen bij de bron - mogelijkheden voor verbreding
report 2014    
Author: Terwoert, J. · Duuren-Stuurman, B. van · Spaan, S.
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

8 Protocol voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/of innovatieve technieken met betrekking tot asbestverwijdering ten behoeve van het indelen in een risico-klasse (t.b.v. SMA-rt)
report 2015    
Author: Spaan, S. · Boeft, J. den · Tempelman, J. · Schinkel, J.M.
Keywords: Safety · Prevention, Work & Health · Healthy Living · Life Urban Mobility & Environment · RAPID - Risk Analysis for Products in Development AEC - Applied Environmental Chemistry · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen
report 2015    
Author: Spaan, S. · Boeft, J. den · Tempelman, J. · Schinkel, J.M.
Keywords: Safety · Prevention, Work & Health · Healthy Living · Life Urban Mobility & Environment · RAPID - Risk Analysis for Products in Development AEC - Applied Environmental Chemistry · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Evaluatie van sectoren op basis van werkgerelateerde gezondheidseffecten door stoffenblootstelling
report 2011    
Author: Spaan, S. · Terwoert, J. · Marquart, H. · Meijster, T.
Keywords: Workplace · Healthy Living · Organisation Life Triskelion BV · SHB - Safe & Healthy Business QS - Quality & Safety CRA - Chemical Risk Analysis · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 Mogelijkheden optimalisatie methodiek eindcontrole na asbestsanering
report 2017    
Author: Spaan, S. · Tromp. P. · Diks, M. · Krystek, P. · Schinkel, J.
Keywords: Environment · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

12 Evaluatie van sectoren op basis van werkgerelateerde gezondheidseffecten door stoffenblootstelling
report 2011    
Author: Spaan, S. · Terwoert, J. · Marquart, H. · Meijster, T.
Keywords: Health · Healthy Living · Life · QS - Quality & Safety · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF]

13 Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes
report 2019    
Author: Spaan, S. · Tromp, P.C. · Schinkel, J.M.
Keywords: Workplace · Safety
[PDF]

14 Selectie van kansrijke mitigatietechnieken voor reductie van blootstelling aan endotoxinen in de agro-food industrie
report 2014    
Author: Runstraat, A. van de · Duisterwinkel, A.E. · Spaan, S. · Terwoert, J
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Fluid Mechanics Chemistry & Energetics Physics & Electronics Life · PID - Process & Instrument Development NI - Nano Instrumentation RAPID - Risk Assessment Products in Development · TS - Technical Sciences ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

15 Endotoxinen-niveaus op productmonsters van aardappelen, uien en zaden in het kader de identificatie van kansrijke mitigatietechnieken
report 2014    
Author: Spaan, S. · Gröllers-Mulderij, M. · Duuren-Stuurman, B. van · Terwoert, J
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

16 Eindmeting arboconvenant grondstofallergie : resultaten van de herhalingsmetingen piekblootstelling, stof- en allergeen belasting
book 2007    
Author: Heederik, D. · Meijster, T. · Spaan, S. · Schinkel, J. · Tielemans, E. · Niftrik, M. van
Keywords: Workplace · Allergie · Brood · Bakkerijen · Convenanten · Stof · Bacterien · Microorganismen · Grondstoffen · Graanmaalderij · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

17 Variability in endotoxin exposure levels and consequences for exposure assessment
article 2008    
Author: Spaan, S. · Schinkel, J. · Wouters, I.M. · Preller, L. · Tielemans, E. · Nij, E.T. · Heederik, D.
Keywords: Safety Chemistry · Food and Chemical Risk Analysis · Endotoxin exposure · Codes (standards) · Codes (symbols) · Database systems · Dust control · Electronic equipment testing · Health · Adverse health effects · Biological agents · Bulk production · Chemical agents · Chemical exposures · Compliance testing · Cyclic processes · Day to day variability · Determinants of exposure · Effectively control · Epidemiological studies · Exposure assessment · Exposure groups · Exposure levels · Individual (PSS 544-7) · Inhalable dust · Large databases · Mixed effects models · Occupational hygiene · Oxford University · Plant materials · Potential exposures · Repeated measurements · Subsectors · Variance Components · Dust · Endotoxin · Data analysis · Dust exposure · Exposure variable · Occupational hazard · Variance · Air Pollutants, Occupational · Endotoxins · Environmental Monitoring · Humans · Inhalation Exposure · Occupational Exposure · Reproducibility of Results · Akkerbouw · Plantenteelt · Stof · Bacterien · Microorganismen · Metingen · Meetmethoden · Databanken · Beroepsgroepen · Beroepen · Zoologie · Epidemiologie
[Abstract]

18 Variability of biomarkers in volunteer studies: The biological component
article 2010    
Author: Spaan, S. · Fransman, W. · Warren, N. · Cotton, R. · Cocker, J. · Tielemans, E.
Keywords: Biology · Life Healthy living · QS - Quality & Safety HL - Healthy for life · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences Themalijn

19 Effect of extraction and assay media on analysis of airborne endotoxin
article 2008    
Author: Spaan, S. · Doekes, G. · Heederik, D. · Thorne, P.S. · Wouters, I.M.
Keywords: Chemistry · Airborne dust samples · Airborne endotoxin · Calibration curves · Extraction medium · extraction time · Filter extraction · Free water · Limulus amebocyte lysate · Tween-20 · Work environments · endotoxin · lipopolysaccharide · polysorbate 20 · triethylamine · triethylamine phosphate · water · bioassay · calibration · comparative study · measurement method · toxin · airborne particle · article · concentration (parameters) · controlled study · culture medium · dilution · extraction · Limulus lysate test · nonhuman · toxin analysis · Air Microbiology · Bacteriological Techniques · Culture Media · Endotoxins · Ethylamines · Limulus Test · Polysorbates · Time Factors · Tromethamine · Limulus
[PDF] [Abstract]

20 Uitkomsten technololgiecluster project: Endotoxinen en waswater in de aardappelverwerkende industrie
report 2014    
Author: Jurgens, R.M. · Spaan, S. · Terwoert, J. · Runstraat, A. van de · Duisterwinkel, A.E.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Earth / Environmental Life Fluid Mechanics Chemistry & Energetics Physics & Electronics · WT - Water Treatment RAPID - Risk Analysis for Products in Development PID - Process & Instrumentation Development NI - Nano Instrumentation · ELSS - Earth, Life and Social Sciences TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 47 found. Next | Sort by date