Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date

1 Hoe krijg je veiligheid, veiligheidscultuur op een hoger plan?
lecture 2012    
Author: Steijger, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

2 Resilience? Kan Eneco er iets mee? Is Eneco er klaar voor?
lecture 2012    
Author: Steijger, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

3 Normen en waarden als basis voor bedrijfsveiligheid : diagnose-instrument en veiligheidscultuur
article 2002    
Author: Steijger, N.
Keywords: Nederland · Normen en waarden · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Bedrijfscultuur · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen
[PDF] [Abstract]

4 Veerkracht voor veiligheid: de waarde van resilient teams
article 2010    
Author: Steijger, N.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

5 Stevig stoffenbeleid of versterkte stoffencultuur
lecture 2012    
Author: Steijger, N. · Beumer, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Stoffenmanager Veilig werken met gevaarlijke stoffen, landelijke stoffendag 2010
lecture 2010    
Author: Dekker,H. · Steijger, N.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Stoffen · Reach · Stoffenmanager · Informatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Reach en ketencommunicatie: Reach workshop landelijke stoffendag 2010
lecture 2010    
Author: Hollander, A. · Steijger, N.
Keywords: Work environment · Veilig en Gezond Werken · Stoffen · Reach · Ketencommunicatie · Keten · Stappenplan · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Verkenning naar een model voor kwantificeringarbeidsveiligheidsrisico’s van werknemers
report 2003    
Author: Steijger, N. · Hijmans, R. · Timmermans, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Preventie · Chemische industrie · Procesindustrie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · TNO · Bouwnijverheid · Basischemicalien
[Abstract]

9 Towards an occupational safety and health culture
other 2014    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Steijger, N.
Keywords: Workplace · Risk management · Culture · Employees · Occupational safety · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SHB - Safe & Healthy Business · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

10 Teamresilience : een belangrijke factor in het actief onderhouden van een veilige organisatie?
article 2014    
Author: Steijger, N. · Beek, D. van der · Schraagen, J.M.
Keywords: Workplace · Resilience engineering · Teamresilience · Bedrijven · Veiligheid · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations Behavioural Changes · SHB - Safe & Healthy Business HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 A report on developing a checklist to assess company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture: final report
report 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, H. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
[PDF] [Abstract]

12 Een checklist voor het beoordelen van veiligheidsverbeterplannen die gericht zijn op het verbeteren van veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en veiligheidscultuur
book 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, A. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

13 Recilience beperkt gevolgschade leren omgaan met het onverwachte
article 2012    
Author: Roller, E. te · Steijger, N. · Beek, D. van der
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences

14 Leren van incidenten. Knelpunten bij drie bedrijven
lecture 2011    
Author: Steijger, N. · Drupsteen, L. · Zwetsloot, G. · Groeneweg, J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Knelpunten in het leren van incidenten bij drie bedrijven
article 2011    
Author: Steijger, N. · Drupsteen, L. · Groeneweg, J. · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Ongevallen · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 REACH en e-SDS: de voorbereidingen bij bedrijven
report 2010    
Author: Hollander, A. · Visser, R. · Ustailieva, E. · Steijger, N.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Reach · Bedrijven · Gevaarlijke stoffen
[PDF]

17 Kwantificering Arbeidsveiligheid Risico’s : rapport van het ontwikkelingstraject van een methode om bedrijfsprocessen te analyseren en risicoscenario’s van af te leiden
report 2007    
Author: Steijger, N. · Reinders, J. · Kamperveen, J. · Rogier, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Ziekteverzuim · Prestatie · Methoden · Procollen
[PDF] [Abstract]

18 An integrated approach towards safety during change in the chemical process industry
article 2004    
Author: Gort, J. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Lemkowitz, S. · Steijger, N. · Moonen, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Arbeid aan de lopende band · Efficiency · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[Abstract]

19 De kracht van 'resilient teams'. Weerbaar en wendbaar
article 2011    
Author: Steijger, N. · Beek, D. van der · Gallis, R. · Vorm, J. van der
Keywords: Workplace · Resilient · Teams · Veiligheid · Vraagstukken · Ongevallen · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Images Of Resilience: The Resilience Analysis Grid Applicable At Several Organizational Levels?
article 2011    
Author: Vorm, J. van der · Beek, D. van der · Bos, E. · Steijger, N. · Gallis, R. · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date