Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date

1 Fit op reis: trombose, reisziekte, jetlag en gezwollen voeten te lijf!
report 2000    
Author: Stiggelbout, M.
Keywords: Health
[PDF]

2 Buurtsportbus brengt jeugd aan het sporten
bookPart 2005    
Author: Stiggelbout, M.
Keywords: Health Sports · Jeugd en Gezondheid

3 More exercise for seniors : opportunities and challenges
dissertation 2008    
Author: Stiggelbout, M.
Keywords: Health
[PDF]

4 Fiets gaat strijd aan met fitness : een andere kijk op bewegen
article 1997    
Author: Stiggelbout, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Wandelen · Alpinisme · Wielersport · Sport
[PDF] [Abstract]

5 Behoefteonderzoek Goed met Pensioen
report 1999    
Author: Stiggelbout, M. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Werknemers · Ouderen · Maatschappij · Vragenlijst · Pensioen
[PDF]

6 Determinants of maintenance of exercise participation in exercise programs for seniors in the Netherlands
article 2004    
Author: Stiggelbout, M. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

7 Sport en bewegen bij de jeugd
bookPart 2005    
Author: Stiggelbout, M. · Mulder, Y.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

8 Bewegingsuitval bij ouderen (50-plussers) MBvO werkt mee aan onderzoek
article 1999    
Author: Stiggelbout, M. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · bewegen · ouderen · gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

9 Onderzoek naar buurtsportbussen in Nederland: een verkennende studie
report 2004    
Author: Stiggelbout, M. · Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

10 Is low back pain a determinant of exercise maintenance in older working adults (50-plus)?
article 2004    
Author: Stiggelbout, M. · Hopman-Rock, M. · Jans, M.
Keywords: Health · Exercise · Adults · Workers · Female · Health Education · Health Promotion · Humans · Male · Netherlands · Quality of Life
[Abstract]

11 Verspreidings- en implementatie plan (VIP) van het onderzoek Voorkomen van uitval bij bewegingsdeelname door ouderen (50-plus)
report 2005    
Author: Stiggelbout, M. · Hopman-Rock, M. · Jongert, T.
Keywords: Health · Zorginnovatie
[PDF]

12 Kwaliteitsbevordering van Sportief Wandelen: Profielschets Sportief Wandelen begeleiders en deelnemers
report 2001    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Health
[PDF]

13 Procesevaluatie blessure informatie systeem (BIS)
report 2005    
Author: Stege, L. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Leefomgeving en gezondheid · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

14 Trendrapport bewegen en gezondheid 1998/1999
book 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[Abstract]

15 Lichamelijke activiteit van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten : bevordering van mobiliteit, zelfstandig functioneren en gezondheid van speciale groepen door stimulering van hun lichamelijke activiteit
report 1996    
Author: Stiggelbout, M. · Opmeer, C.H.J.M. · Westhoff, M.H.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

16 Frisse neus halen in de pauze werkt motiverend : bewegen op het werk
article 1997    
Author: Lingen, P. van · Urlings, I. · Stiggelbout, M. · Ooiendijk, W.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

17 Consensus over de Nederlandse norm voor gezond bewegen
article 2000    
Author: Kemper, H.C.G. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Movement · Bewegingstherapie · Attitude · Gedrag · Gezondheid · Normen en waarden
[PDF] [Abstract]

18 Trendrapport bewegen en gezondheid 1996/1997
report 1997    
Author: Stiggelbout, M. · Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbodoc · Nederland · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Sport · Lichamelijke factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

19 Risico inventarisatie sportblessures (RIS) : de ontwikkeling en toepassing van een blessureregistratie
report 2003    
Author: Graafmans, W.C. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
[PDF]

20 Pilot Nationale Gezondheids Test (NGT) doelgroepen: Ouderen, Chronisch zieken en Arbeidsgeschikten
report 2003    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Vries, S.I. de · Stiggelbout, M.
Keywords: Health
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date