Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date

1 Rapport van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1986 : verslag van de Landelijke begeleidingscommissie PKU
report 1987    
Author: Vaandrager, G.J
Keywords: Health
[PDF]

2 Eerste resultaten van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1987 : verslag van de Landelijke Begeleidingscommissie CHT
report 1988    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

3 Primaire vitamine D - refractaire rachitis : criteria voor diagnose en therapie [primary vitamin D - refractory rickets : diagnostic and therapeutic criteria]
dissertation 1960    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Bone diseases · Bone formation · Nutrition physiology · Nutritional disorders
[PDF] [Abstract]

4 Schoolkinderen met diabetes
article 1979    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

5 Bloedrukmeting: methodiek en criteria
article 1978    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

6 Bloedrukmeting in de schoolgezondheidszorg: routinemeting gewenst?
article 1978    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

7 Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters : symposium tgv het afscheid van Betteke Schlesinger-Was
report 1987    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · NIPG-TNO · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

8 Screeningsonderzoek
bookPart 1994    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Screening

9 Islet cell antibodies, mumps infection and mumps vaccination
article 1986    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Audiology · Pancreas islet cell antibody · Immunology · Insulin dependent diabetes mellitus · Isolation and purification · Letter · Pancreas islet · Preschool child · Autoantibodies · Child · Child, Preschool · Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent · Human · Infant · Islets of Langerhans · Mumps · Mumps Vaccine
[Abstract]

10 Een kind is pas gezond als het gezond is : rede in verkorte vorm uitgesproken bij zijn afscheid van het NIPG/TNO in 1989
report 1989    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

11 Kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg
article 1989    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

12 Screening op congenitale hypothreoïdie bij kinderen geboren in 1986
article 1988    
Author: Vaandrager, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

13 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoidie bij kinderen geboren in 1983 : derde meetpunt
report 1989    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Kinderen · CHT
[PDF]

14 Preventie van verdrinking van kleuters: een nieuwe CB-taak
article 1980    
Author: Vaandrager, G.J. · Jonge, G.A. de
Keywords: Health
[PDF]

15 Eerste resultaten van de screening op congenitale hypothyreoidie bij kinderen geboren in 1988 : verslag van de landelijke begeleidingscommissie CHT
report 1989    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Kinderen · CHT
[PDF]

16 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1989 : verslag van de Landelijke begeleidingscommissie PKU
report 1990    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J
[PDF]

17 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1986 : verslag van de Landelijke begeleidingscommisie CHT
report 1987    
Author: Vaandrager, G.J. · Knipscheer, W.J.
Keywords: Health
[PDF]

18 Eerste resultaten van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1986 : verslag aan de Landelijke begeleidingscommisie CHT
report 1987    
Author: Vaandrager, G.J. · Knipscheer, W.J.
Keywords: Health
[PDF]

19 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1988 : verslag van de Landelijke begeleidingscommissie PKU
report 1989    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J
Keywords: Health
[PDF]

20 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1984 : derde meetpunt
report 1990    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date