Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Dutch Risk Assessment tools
other 2015    
Author: Venema, A.
Keywords: Workplace · Occupational health · Occupational safety · Risk assessment tools · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

2 Een hernieuwde kennismaking RIE steunpunt StvdA Werkgroep Arbo en Vitaliteit 2 juni 2014
lecture 2014    
Author: Venema, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

3 Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden
lecture 2009    
Author: Venema, A.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Aanrijdgevaar wegwerkers
lecture 2009    
Author: Venema, A.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

5 Lang thuis na arbeidsongeval : houd rekening met geestelijke schade
article 2008    
Author: Venema, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nationale statistieken · Psychische arbeidsbelasting · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Arbobeleid bedrijven · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 TNO kennisontwikkeling & publicaties rondom het programma monitoring en duurzame inzetbaarheid 2018
report 2019    
Author: Venema, A.
Keywords: Kennis · Duurzame inzetbaarheid · Monitoring · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsbelasting · Verzuim · Arbeid · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

7 Monitor arbeidsongevallen 2003 laat zien : werk iets veiliger
article 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verwondingen · Letsels · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

8 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 5 Observatieonderzoek
report 2007    
Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Motorvoertuigen · Automobielen · Afmetingen werkruimte · Invloed van gecombineerde blootstelling
[PDF] [Abstract]

9 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 3 Analyse Ongevallengegevens Van den Berg/BAM
report 2007    
Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Statistieken
[PDF] [Abstract]

10 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2003
report 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Arbeidsongevallen
[PDF] [Abstract]

11 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2004
report 2006    
Author: Bloemhoff, A. · Venema, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfstakken · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

12 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2002
report 2004    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Kosten-batenanalyse · Nederland · Statistieken · Maaltijden · Dranken
[PDF] [Abstract]

13 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 1 Literatuuronderzoek
report 2007    
Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

14 Factsheet Monitoring & determinanten duurzame inzetbaarheid
report 2019    
Author: Hooftman, W. · Venema, A.
Keywords: Gezondheid · Stress · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Duurzame inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Koppeling van de cao-codes aan de NEA: beschrijving van de succesvolle koppeling en eerste resultaten
report 2014    
Author: Venema, A. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Monitoring · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

16 Monitoring van arbeidsongevallen in Nederland.
article 2010    
Author: Venema, A. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken

17 Psychological injury resulting from workplace accidents
article 2006    
Author: Venema, A. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace

18 Consequenties van arbeidsongevallen : een vergelijking tussen arbeidsongevallen met lichamelijke en psychische gevolgen
article 2007    
Author: Venema, A. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Psychische arbeidsbelasting · Letsels
[PDF] [Abstract]

19 Onderzoeksnotitie : vergrijzing en arbeidsveiligheid
article 2007    
Author: Venema, A. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists
[PDF] [Abstract]

20 Workers in transport prone to twice as many traffic-related accidents
report 2008    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Venema, A.
Keywords: Workplace · Transport · Traffic · Accidents · Workers
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date