Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 85 found. Next | Sort by date

1 Meer bewegen, ook om het kleinere bedrijf
bookPart 2008    
Author: Verheijden, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

2 Met aanpak overgewicht bij werknemers is er nog een wereld te winnen
article 2008    
Author: Verheijden, M. · Engbers, L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

3 Nutrition counselling in general practice : the stages of change model
dissertation 2004    
Author: Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

4 MKB'ers in beweging
article 2007    
Author: Verheijden, M. · Hildebrandt, V.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Arbobeleid bedrijven · Midden-en kleinbedrijf · Gezondheid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

5 Kan voedingsvoorlichting door huisartsen effectiever?: onderzoek naar voedingsvoorlichting in de huisartspraktijk
article 2004    
Author: Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

6 Resultaten pilot schooldiëtist
report 2009    
Author: Simons, M. · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

7 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005 : tussenrapportage
book 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

8 Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en lunchwandelen
report 2009    
Author: Bernaards, C.M. · Verheijden, M.W.
Keywords: Sports · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsfitness · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Bedrijfsgezondheidszorg · Bewegingstherapie · Preventie · Sport · Sportbeoefening
[PDF] [Abstract]

9 Resultaten tweede pilot schooldiëtist
report 2010    
Author: Slinger, J.D. · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

10 Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen
report 2009    
Author: Slinger, J. · Bakker, I. · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

11 Wijkscan Zeist
report 2008    
Author: Schermers, P. · Bakker, I. · Verheijden, M.W.
Keywords: Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

12 Goede praktijken van gezond ondernemen
article 2010    
Author: Verheijden, M. · Dijkman, A. · Grundemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken

13 Sport werkt! in de gemeente Hoogeveen
report 2007    
Author: Verheijden, M.W. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

14 Public health impact of community-based nutrition and lifestyle interventions
article 2005    
Author: Verheijden, M.W. · Kok, F.J.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Community-based nutrition & lifestyle interventions · Design · Dietary change · Effectiveness · Theory · Blood pressure measurement · Cardiovascular risk · Health behavior · Health care personnel · Health program · Health promotion · High risk population · Mortality · Nutritional health · Risk factor · Smoking habit · Social psychology · Statistical analysis · Statistical significance · Community Networks · Humans · Life Style · Nutrition Physiology · Outcome and Process Assessment (Health Care) · Patient Education · Preventive Health Services · Primary Health Care · Public Health
[Abstract]

15 We willen zo graag, maar doen zo weinig : bewegingsactiviteiten in bedrijven nemen niet toe
article 2005    
Author: Verheijden, M.W. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Veilig en gezond werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Bedrijfsfitness · Ziekteverzuimbeleid
[PDF] [Abstract]

16 Evaluatie van de Balansdag: verslag van een kwalitatief onderzoek
report 2007    
Author: Verheijden, M.W. · Crone, M.R.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

17 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005
report 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

18 Sport werkt! bewegingsstimulering in MKB-bedrijven
report 2005    
Author: Verheijden, M. · Thé, K. · Hildebrandt, V.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport
[PDF] [Abstract]

19 Monitor Convenant Gezond Gewicht 2013 : (Determinanten van) beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen (18+ jaar)
report 2013    
Author: Klauw, M. van der · Verheijden, M.W. · Slinger, J.D.
Keywords: Health · Gezond · Kinderen · Gedrag · Eetpatroon · Volwassenen · Bewegen · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human · WH - Work & Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Factsheet nulmeting, tussenmeting en eindmering pilot-onderzoek B-Fit bij basisschoolleerlingen
report 2012    
Author: Rijpstra, A. · Schokker, D. · Verheijden, M.W. · Empelen, P. van
Keywords: Health · basisschoolleerlingen · gezondheid · fit · metingen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 85 found. Next | Sort by date