Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 114 found. Next | Sort by date

1 Patient-vriendelijk gedrag : kursus voor tandartsassistenen
report 1986    
Author: Verrips, G.H.W.
Keywords: Health
[PDF]

2 Een beter leven door een gezonde mond? [A better life by means of a healthy mouth?]
article 2011    
Author: Verrips, G.H.W.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

3 Mondzorg en kwaliteit van leven: de grenzen verkend
article 2012    
Author: Verrips, G.H.W.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

4 Het takenpakket van de tandartsassistent
report 1991    
Author: Verrips, G.H.
Keywords: Workplace · Dental assistant · Human · Information processing · Standard · Work · Data Collection · Dental Assistants · Humans · Job Description · Netherlands
[PDF]

5 Child dental health and ethnicity in the Netherlands
dissertation 1993    
Author: Verrips, G.H.
Keywords: Health · Tandgezondheidszorg · Kinderen · Cariës
[PDF]

6 Etniciteit, mondgezondheid en preventief gedrag : een onderzoek onder Amsterdammertjes
bookPart 1991    
Author: Verrips, G.H.
Keywords: Health
[PDF]

7 Educating health professionals
article 1996    
Author: Verrips, G.H.
Keywords: Health

8 Evaluatie regionale instellingen voor jeugdtandverzorging
report 1993    
Author: Kalsbeek, H. · Verrips, G.H.
Keywords: Health · Tandverzorging
[PDF]

9 Eigen bijdrage en gebitssanering ; onderzoek naar effecten van afschaffing van de eigen bijdrage van jeugdige ziekenfondsverzekerden aan de vergoeding van kosten van gebitssanering
report 1995    
Author: Kalsbeek, H. · Verrips, G.H.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

10 Dental caries prevalence and the use of fluorides in different European countries
article 1990    
Author: Kalsbeek, H. · Verrips, G.H.
Keywords: Health · Dental Caries · Dental Restoration, Permanent · DMF Index · Female · Human · Male · Netherlands · Prevalence · Tooth, Deciduous
[Abstract]

11 Lange-termijn-effecten van preventieve tandzorg bij kleuters
report 1991    
Author: Kalsbeek, H. · Verrips, G.H.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

12 Consumption of sweet snacks and caries experience of primary school children.
article 1994    
Author: Kalsbeek, H. · Verrips, G.H.
Keywords: Health · Deciduous tooth · Feeding behavior · Health survey · Multivariate analysis · Preschool child · Socioeconomics · Child · Child, Preschool · Dental Caries · Dietary Carbohydrates · DMF Index · Educational Status · Ethnic Groups · Female · Fluorides · Food · Food Habits · Human · Multivariate Analysis · Netherlands · Prevalence · Reproducibility of Results · Social Class · Tablets · Tooth, Deciduous · Toothbrushing · Toothpaste
[Abstract]

13 Tandcariës bij kinderen uit etnische groepen in Nederland: een overzicht vn de literatuur [Dental caries in children from ethnic groups in the Netherlands: a literature review]
article 1993    
Author: Verrips, G.H. · Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Ethnology · Preschool child · Review · Adolescent · Child · Child, Preschool · Dental Caries · Female · Humans · Language · Male · Morocco · Netherlands · Risk Factors · Socioeconomic Factors · Suriname · Toothbrushing · Turkey
[Abstract]

14 Subjective oral health in Dutch adults
article 2013    
Author: Verrips, G.H.W. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · subjective oral health · dental status · socio-economic status · adults · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 De invloed van mondgezondheid op de levenskwaliteit van volwassen Nederlanders [The impact of oral health on quality of life of Dutch adults]
article 2011    
Author: Verrips, G.H.W. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Tandheelkunde in Turkije en Marokko [Dentistry in Turkey and Morocco]
article 1993    
Author: Schuurs, A.H.B. · Verrips, G.H.
Keywords: Health · Child · Child, Preschool · Cohort Studies · Dental Care · Dental Caries · Dental Health Surveys · Educational Status · Female · Humans · Male · Morocco · Netherlands · Oral Health · Socioeconomic Factors · Turkey
[Abstract]

17 Evaluatie buitenlandse babyboeken
report 1994    
Author: Verrips, G.H. · Hirasing, R.A.
Keywords: Health
[PDF]

18 Dental hygiene habits, consumption sweets and caries experience of primary school children
article 1993    
Author: Kalsbeek, H. · Verrips, G.H.W.
Keywords: Health · Netherlands · Children · Dental Caries · Consumption · Human · Habits · Hygiene

19 Mondgezondheid, een leven lang : een onderzoek naar de potentiële effectiviteit van interventies ter bevordering van de mondgezondheid van ouderen in Nederland
report 2014    
Author: Verlinden, D.A. · Schuller, A.A. · Verrips, G.H.W.
Keywords: Health · Mondgezondheid · Tanden · Gebit · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

20 Gewoon gaaf : een onderzoek naar potiële effectiviteit van interventies ter bevordering van de mondgezondheid van de Nederlandse jeugd
report 2012    
Author: Verlinden, D.A. · Schuller, A.A. · Verrips,G.H.W.
Keywords: Health · mondgezondheid · kinderen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 114 found. Next | Sort by date