Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Leidt flexibilisering van werktijden en -plaats tot gezondheidsrisico's?
article 2013    
Author: Versantvoort, M. · Kraan, K.
Keywords: Workplace · Flexibilisering · Werknemers · Werktijden · NEA · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

2 De impact van thuis- en telewerk op ziekteverzuim en arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten
bookPart 2012    
Author: Versantvoort, M. · Kraan, K.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

3 Meervoudige problematiek bij werknemers
bookPart 2012    
Author: Versantvoort, M. · Koppes, L.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen
book 2012    
Author: Versantvoort, M. · Echtelt, P. van
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date