Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 STECR, een terugblik en toekomstvisie
article 2004    
Author: Vinke, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Preventie · Arbodiensten · Geschiedenis · Futurologie
[Abstract]

2 Ontwikkelingen in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsbeleid : terug naar af, of een stap vooruit?
article 2002    
Author: Vinke, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Wettelijke aansprakelijkheid · Overheidsbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim
[PDF] [Abstract]

3 De aanvraag van een Rea-voorziening in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Wet REA · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA
[Abstract]

4 De aanbesteding van reïntegratiecontracten : lessen voor de toekomst
article 2001    
Author: Vinke, H. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsparticipatie · Indienstneming van gehandicapten · Sectorraden · Arbeid door gehandicapten · LISV TICA · Administratiekosten uitvoeringsorganen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[Abstract]

5 Evaluatie aanbestedingsprocedure 2002
report 2002    
Author: Vinke, H. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Aanbesteding · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 De arbeidsgehandicaptentoets in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Nederland · Wet REA · Arbodiensten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

7 Bedrijfsartsen over verzuimbegeleiding, een casusonderzoek
article 1999    
Author: Wevers, C.W.J. · Vinke, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Sociaal-medische begeleiding · Persoonlijkheid · Tijdsbesteding · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Beslissingsondersteuning bij reïntegratieplannen voor arbeidsgehandicapten : onderzoek onder publieke en private uitvoerders
report 2002    
Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Reintegratie · Arbeidsongeschikhtied · Een loket model
[PDF] [Abstract]

9 Het arbodienstenpanel : rapportage derde peiling : de ervaringen met één jaar Rea
report 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Vinke, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

10 De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen
book 2000    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Nederland · Enquetes
[Abstract]

11 De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen
report 2000    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA · Wet REA · Sociale zekerheid
[Abstract]

12 Effectevaluatie 'Werk & Zorg' in de gemeenten Alkmaar, Assen, Emmen, Groningen en Lelystad
report 2004    
Author: Bennenbroek, F.T.C. · Groot, M.C. de · Bazuin, M.E. · Vinke, H. · Ravenboer, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

13 Evaluatie aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003
report 2004    
Author: Vinke, H. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Minderhoud, K. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

14 Klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven
book 2003    
Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Lagerveld, S. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Clienten · Trajectbemiddeling · Kwaliteitsbeleid
[PDF] [Abstract]

15 Vrouwen en reïntegratie : onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen en mannen bij WAO-intrede en reïntegratie: Samenvattende rapportage
report 1999    
Author: Vinke, H. · Andriessen, S. · Heuvel, S.G. van den · Houtman, I. · Rijnders, S. · Vuuren, C. van · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Vrouwen · Mannen · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Nederland · Vorm: onderzoek onderzoeksrapporten · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

16 De baas en ziekte, ziekte de baas : reïntegratie in het midden- en kleinbedrijf
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Andriessen, S. · Gent, M.J. van · Smit, A.A. · Vinke, H. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Midden- en kleinbedrijf · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

17 Eindrapportage tweede fase ondersteuning plan van aanpak CWI Wsw-indicatiestelling
report 2004    
Author: Fermin, B.M.F. · Hazelzet, A.M. · Minderhoud, J. · Revenboer, A.J.M. · Langer, G. · Piek, W.S.M. · Vinke, H. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 State of the art in de literatuur over activering en reïntegratie 1999
report 2000    
Author: Reijenga, F.A. · Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Feijyter, m>G. de · Mul, C.A.M. · Smit, A.A. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Bibliografieen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date