Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date

1 Evaluatie van voorlichting over doping in een tijdschrift over bodybuilding en krachtsport
report 1999    
Author: Vogels, T.
Keywords: Health · sport

2 Gezondheidsbeveling
bookPart 1989    
Author: Vogels, T.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Gezondheid

3 Psychische problemen bij leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs in oostelijk Zuid-Limburg I
report 1992    
Author: Vogels, T.
Keywords: Health · Leerlingen · Onderwijs · Jongens · Meisjes · Problemen
[PDF] [Abstract]

4 Psychische problemen bij leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs in oostelijk Zuid-Limburg II : verschillen tussen gemeenten en buurten in Kerkrade
report 1992    
Author: Vogels, T.
Keywords: Health · Leerlingen · Problemen
[PDF]

5 Psychosociale problemen bij tweedeklassers in het voortgezet onderwijs in oostelijk Zuid-Limburg : een samenvatting ten behoeve van de scholen in de regio
report 1992    
Author: Vogels, T.
Keywords: Health
[PDF]

6 Zonder diploma van school; voortijdige schoolverlaters in de Leidse regio (samenvatting)
report 1981    
Author: Andries, F. · Vogels, T.
Keywords: Training
[PDF]

7 Zonder diploma van school : voortijdige schoolverlaters in de Leidse regio
report 1981    
Author: Andries, F. · Vogels, T.
Keywords: Training
[PDF]

8 Gezinnen met een kind met chronische nierinsufficiëntie. Eindrapportage monitor TNO / Nierstichting
report 2010    
Author: Pannebakker, F.D. · Vogels, T.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

9 ICT in de zorg : mensenwerk
report 2007    
Author: Brandt, E. · Buitendijk, S. · Vogels, T.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

10 Boven de norm; een inventarisatie van aktiviteiten vanuit de JGZ ten behoeve van oudere adolescenten
report 1987    
Author: Vogels, T. · Visser, A. · Andries, F.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

11 Adolescenten en de jeugdgezondheidszorg; Onderzoek onder LBO-leerkrachten in Zuid-Oost Drenthe
report 1985    
Author: Andries, F. · Vogels, T. · Visser, A.
Keywords: Health · Adolescenten · Jeugdgezondheidszorg · Drenthe
[PDF]

12 Het gebruik van alcohol, marihuana en XTC door scholieren in het voortgezet onderwijs; 1990 - 1995 [ Use of alcohol, cannabis and XTC by pupils in secondary education 1990- 1995 in the Netherlands ]
article 1997    
Author: Vogels, T. · Brugman, E. · Zessen, G. van
Keywords: Health · Alcohol · Cannabis · Adolescence · Adolescent · Alcoholism · Cannabis addiction · Drinking behavior · Drug abuse · Female · Health education · Human · Lifestyle · NMajor clinical study · Male · Netherlands · Questionnaire · Substance abuse
[Abstract]

13 Het gebruik van vragenlijsten in de adolescentenzorg vanuit de JGZ ; verslag van een telefonische enquête
report 1988    
Author: Vogels, T. · Andries, F. · Danz, M. · Kuiper, T. · Visser, A.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

14 Performance of the EuroQol in children with imperforate anus
article 2000    
Author: Stolk, E.A · Busschbach, J.J.V. · Vogels, T.
Keywords: Health · Child · EuroQol · Imperforate anus · Proxy · Quality of life · TACQOL
[Abstract]

15 Jeugd en seks : kennis 95 resultaten van het nationale scholierenonderzoek
book 1995    
Author: Brugman, E. · Goedhart, H. · Vogels, T. · Zessen, G. van
Keywords: Health

16 Jeugd en seks : kennis, houding en gedrag bij Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland
report 1993    
Author: Danz, M.J. · Vogels, T. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Health · Jongeren · Jeugd · Seks · Houding · Gedrag · Turken · Marokkaan
[PDF]

17 Adolescenten en de jeugdgezondheidszorg; Onderzoek onder oudere adolescenten in Zuid-Oost Drenthe (incl. Emmen deel 3)
report 1985    
Author: Andries, F. · Schuurman, M. · Visser, A. · Vogels, T.
Keywords: Health · NIPG-TNO · Adolescenten · Jeugdgezondheidszorg · Drenthe
[PDF]

18 Adolescenten en de jeugdgezondheidszorg; Een samenvatting gericht op konklusies en aanbevelingen
report 1985    
Author: Andries, F. · Schuurman, M. · Visser, A. · Vogels, T.
Keywords: Health · Adolescenten · Jeugdgezondheidszorg · Drenthe
[PDF]

19 Young people and sex : Behaviour and health risks in Dutch school students
article 1993    
Author: Vogels, T. · Vliet, R. van der · Danz, M. · Hopman-Rock, M. · Visser, A.
Keywords: Health · Acquired immune deficiency syndrome · Adolescent · Adult · Child · Disease transmission · Female · Health behavior · Health hazard · High school · Human · Male · Netherlands · Normal human · Questionnaire · School child · Sexual behavior · Sexuality · Sexually transmitted disease

20 Kindermishandeling in Nederland Anno 2010 (Child maltreatment in the Netherlands in 2010: The second Netherlands’ Prevalence study on Maltreatment of children and youth (NPM-2010)
article 2013    
Author: Alink, L. · Pannebakker, F. · Euser, S. · Bakermans-Kranenburg, M. · Vogels, T. · IJzendoorn, R. van
Keywords: Health · Kinderen · Identificatie · Vragenlijsten · Jeugdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date