Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date

1 Measuring effects: roads to success in rehabilitation : how to measure re-employment policies in The Netherlands? : proceedings of the conference, September 13, 2004
report 2004    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidsbeleid · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

2 Jobcoach en participatie
article 2011    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Jongeren · Arbeidsparticipatie · Gedrag · Autisme · Arbeidsgehandicapten · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

3 Active inclusion of young people with disabilities or health problems: national report The Netherlands
report 2011    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace
[Abstract]

4 Wet op de medische keuringen
article 2001    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Werknemers · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Uitkeringen bij VUT · Pensioenen · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Abstract]

5 Blijvend in bedrijf door toegankelijke technologie : ICT als impuls voor de productiviteit en arbeidsdeelname in uw organisatie
report 2004    
Author: Vos, E.L. de · Lingen, P. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Case studies · Horen · Zien · Oudere arbeidskrachten · Blinden · Slechtzienden · Slechthorenden · Doven · Doofstommen · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidsgehandicapten
book 2005    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Indienstneming van chronisch zieken · Indienstneming van gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken
[Abstract]

7 Poortwachter en reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten in 2002
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet rea · Ziekteverzuimbegeleiding · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Nederland · Wetgeving
[Abstract]

8 Instrumenten bij werkhervatting na ziekte : een inventarisatie van wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten ten behoeve van personen met een arbeidshandicap
book 1997    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Werknemers · Gehandicapten · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Ziektewet · Werkhervatting · Algemene arbeidsongeschiktheidswet
[PDF] [Abstract]

9 Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten 2001
report 2001    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Disciplinaire maatregelen · Straffen · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[PDF] [Abstract]

10 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie : deel 2
report 2004    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

11 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidssteun · Subsidies · Werkgevers · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Passende arbeid · Wet REA · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

12 Routekaart naar subsidies en sancties bij reïntegratie : deel 3
report 2005    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten : PS-special reïntegratie-instrumenten
article 2001    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeid door gehandicapten · Wet REA · Ziektewet · ZW · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

14 Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten : PS-special Reïntegratie-instrumenten
article 1999    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Zelfstandigen vrije beroepsbeoefenaren · Werkgevers · Wet REA · Sociale maatregelen · Werkgever · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

15 Re-integratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten: PS-special: re-integratie-instrumenten
book 2008    
Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Wet REA · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[Abstract]

16 Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage
report 2006    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

17 Steekproef en kader voor onderzoek door de Raad voor Werk en Inkomen
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Raad voor Werk en Inkomen · Werkloosheid · UWV · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

18 Aan de slag met een arbeidshandicap : internationale ervaringen : samenvatting van de resultaten van fase 1 van het internationale onderzoeksproject Job retention and return to work strategies for disabled workers
report 1998    
Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Behoud van arbeidsplaatsen · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbobeleid bedrijven · Internationaal
[PDF] [Abstract]

19 Reïntegratie meten is weten : onderzoek naar prestatie-indicatoren voor effect- en procesevaluatie in de sociale zekerheid en de uitvoering van reactiveringsbeleid
report 2001    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[PDF] [Abstract]

20 Reïntegratie, arbeidsgehandicapten en instrumenten
article 1999    
Author: Wevers, C.W.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet arbeid gehandicapte werknemers · WAGW · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date