Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 69 found. Next | Sort by date

1 Prevalence of sickness absence and 'presenteeism'
report 2006    
Author: Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

2 Absence from work Netherlands
report 2010    
Author: Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Sickness absence: self-reported and objective risk factors
report 2006    
Author: Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

4 Koppeling van de cao-codes aan de NEA: beschrijving van de succesvolle koppeling en eerste resultaten
report 2014    
Author: Venema, A. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Monitoring · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

5 Psychological injury resulting from workplace accidents
article 2006    
Author: Venema, A. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace

6 Jongeren, werkstress en flexibele arbeidscontracten
report 2015    
Author: Houtman, I.L.D. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Jongeren · Stress · Werkdruk · Burnout · Verzuim · Arbeidsbelasting · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

7 Jongeren en werkstress : een beknopte weergave van de feiten
bookPart 2015    
Author: Houtman, I.L.D. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Jongeren · Stress · Werkdruk · Burnout · Verzuim · Arbeidsbelasting · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

8 Cost of sickness absence due to chronic diseases in the Netherlands
report 2013    
Author: Treutlein, D. · Weerd, M. de · Vroome, E. de · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Costs · Sickness · Absence · Chronic · Diseases · Employers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten
bookPart 2007    
Author: Besseling, J. · Vroome, E. de · Klein Hesselink, J. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

10 Cohortstudie arbeid, verzuim en gezondheid (AVG) : methodologie en eerste resultaten 2004-2006
report 2006    
Author: Ybema, J.F. · Sanders, J. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbeleid · Gezondheid · leefstijl · Arbobeleid · Methodologie
[PDF] [Abstract]

11 De inzetbaarheid van mannelijke en vrouwelijke werknemers : kenmerken van invloed
article 2001    
Author: Feyter, M. de · Smulders, P. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Employability · Nederland · Mannelijke arbeidskrachten · Arbeid door mannen · Arbeidsmobiliteit · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

12 Wat is de meerwaarde van de arboconvenanten? : een vergelijkende kwantitatieve analyse op basis van bestaand cijfermateriaal
report 2007    
Author: Blatter, B. · Vroome, E. de · Hooff, M. van · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfstakken · Convenanten · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Codering van sectoren: Handleiding hercodering SBI '93 naar SBI 2008
report 2011    
Author: Hooftman, W. · Zwieten, M. van · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Shift work and cancer: Night work and breast cancer – results from a large prospective study in the Dutch general working population. Oral presentations: Day 1: Wednesday, September 7, 2011. 22nd International Conference on Epidemiology in Occupational Health EPICOH 2011 September 7-9, 2011, Oxford, UK
article 2011    
Author: Geuskens, G. · Vroome, E. de · Weerd, M. de · Koppes, L.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

15 De impact van het Kids in Balance programma: verslag van een effectiviteitmeting en procesevalautie van een leefstijlprogramma voor kinderen
report 2010    
Author: Scheppingen, A. van · Bos, E. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Kinderen · Effectiviteitmeting
[PDF]

16 De impact van het Kids in Balance programma: Samenvatting van een effectiviteitmeting en procesevalautie van een leefstijlprogramma voor kinderen
report 2010    
Author: Scheppingen, A. van · Bos, E. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Kinderen · Effectiviteitmeting
[PDF]

17 NEA 2009 : vinger aan de pols van werkend Nederland
report 2010    
Author: Klein Hesselink, J. · Koppes, L. · Pleijers, A. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Werknemers · Arbeidsbelasting · Arbeidstijden · Werktijden · Arbeidsduur · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Bedrijfstakken · Nederland
[PDF]

18 Onderzoeksnotitie : verklaren werkomstandigheden de gezondheidsverschillen tussen autochtone en allochtone werknemers?
article 2009    
Author: Hooff, M.L.M. van · Smulders, P. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

19 Duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector zorg en welzijn [Sustainable employability of workers in the sector health care and social work]
article 2017    
Author: Houtman, I.L.D. · Hooftman, W. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Sustainable employment · Employees · Health care · Social work · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Occupational diseases in the Netherlands: incidence, type, consequences and risk factors: abstract and presentation
article 2017    
Author: Venema, A. · Steenbeek, R. · Dam, L. van · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 69 found. Next | Sort by date