Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 De toekomst van sensing voor veiligheid: hoe ontwikkel je een visie op sensing voor jouw domein?
book 2018    
Author: Rest, J. van · Weima, I.
Keywords: Perception · Sensor · Veiligheid
[PDF] [Abstract]

2 Sturen op risico's : een verkenning in het veiligheidsdomein bekeken vanuit het grensproces op luchthavens
report 2017    
Author: Rest, J.H.C. van · Weima, I.
Keywords: Safety · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Human & Operational Modelling · NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

3 Technology roadmapping : Waarom, wat en hoe?
report 2012    
Author: Hasberg, M.P. · Weima, I. · Lier, L. van
Keywords: Research · Organisation · NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Technologie voor terrorismebestrijding: overzicht van technologiegebieden om de gezamenlijke aanpak van contra-terrorisme, extremisme en radicalisering te versterken
report 2019    
Author: Weima, I. · Schwedersky, A. · Vliet, H. van · Rest, J. van
Keywords: Veiligheid · Technologie · Terrorismebestrijding · Contra-terrorisme
[PDF] [Abstract]

5 Concept Maturity Levels Bringing structure to the CD&E process
article 2010    
Author: Wiel, W.M .van der · Hasberg, M.P. · Weima, I. · Huiskamp, W.
Keywords: Simulation · Organisation · MSG - Modelling Simulation & Gaming ; NO - Networked Organisations ; NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 A reachback concept for the future command post
article 2006    
Author: Rypkema, J.A. · Bemmel, I.E. van · Dongen, K. van · Kleij, R. van der · Kurstjens, S. · Lee, M.D.E. van der · Ringelesteijn, A. van · Weima, I. · Wiebes, M.C.
Keywords: Command and control · reachback

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date