Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 99 found. Next | Sort by date

1 Dossier Doorwerken : Langer gezond en gemotiveerd aan de slag
report 2010    
Author: Wevers, C.
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

2 Arbeidsmarktpositie van mensen met een chronische aandoening
bookPart 1999    
Author: Wevers, C.
Keywords: Arbeidsomstandigheden · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

3 Arbeid over de drempel van de 21e eeuw
bookPart 2008    
Author: Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

4 Meer mensen gezond aan het werk om ons welvaartniveau te behouden. Column
article 2010    
Author: Gründemann, R. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

5 Vitaal menselijk kapitaal: vernieuwing in de relatie arbeid en gezondheid
report 2013    
Author: Wevers, C. · Bongers, P.
Keywords: Workplace · Vitaal · Gezondheidszorg · Menselijk kapitaal · Beroepsbevolking · Innovatiekracht · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Healthy Living · WH - Work & Health WE - Work & Employment · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Model developed to monitor sustainable employability
report 2012    
Author: Kraan, K. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Begeleid werken : een wereld aan mogelijkheden : een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Midden-en kleinbedrijf · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

8 Begeleid werken via de Meergroep : beter één kandidaat teveel voorgedragen, dan één te weinig
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Detachering van arbeidskrachten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

9 Notitie Hoorzitting wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd ten behoeve van blok 8 ‘Werken op oudere leeftijd/sociale aspecten’
report 2010    
Author: Gründemann, R. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Research-nota reïntegratie-instrumenten
book 1997    
Author: Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Een loket model · Instrumenten
[PDF] [Abstract]

11 Signalering van dementie en depressie in een huisartspraktijk {Detection of dementia (SDAT) and depression in a general practice: a secondary analysis]
article 1987    
Author: Wevers, C.W.J.
Keywords: Health
[Abstract]

12 Inclusieve innovatie in de regio
report 2017    
Author: Blonk, R. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Laagopgeleiden · Arbeidgehandicapten · Werklozen · Werknemers · Methoden · Instrumenten · Arbeidsparticipatie · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Zinloos zwartepieten over de reïntegratiemarkt
article 2005    
Author: Wevers, C. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

14 Epiloog
bookPart 2007    
Author: Wevers, C. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

15 Beroepsverzekering van gezondheidszorg en sociale zekerheid : 'voor werkgever en werknemer wordt het er niet eenvoudiger op'
article 2005    
Author: Putten, D. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Zorgverzekering · Ziektekostenverzekering · Privatisering · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Aanvullende sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

16 Contourennotitie WAJONG-risicomodel. Discussieversie 5 november 2009. Bijgesteld 6 april 2010
report 2010    
Author: Besseling, J. · Andriessen, S. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

17 Promoting healthy work for employees with chronic illness: analysis of good practice
lecture 2012    
Author: Gründemann, R. · Wevers, C. · Wynne, R.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Meer oog voor arbeid in de gezondheidszorg. Een theoretische verkenning naar belemmeringen en mogelijke oorzaken van de 'blinde vlek' voor arbeid in de zorg
report 2010    
Author: Wevers, C.W.J. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

19 Werken met een neuromusculaire aandoening : vier spierziekten onderzocht
book 1996    
Author: Andries, F. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Neurologie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Mircheck · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

20 De toekomst werkt : mens en bedrijf in 2020
report 2007    
Author: Gründemann, R. · Genabeek, J. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Vrouwenarbeid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsmarktprognoses · Onderkant van de arbeidsmarkt · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 99 found. Next | Sort by date