Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 90 found. Next | Sort by date

1 The European wellbeing tree : wellbeing at work 2014
lecture 2014    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

2 The effects of restructing on psychological health and wellbeing of employees
lecture 2012    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 Exploring the link between restructuring and employee well-being
article 2012    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

4 Baanonzekerheid: Reorganisaties en welzijn van medewerkers
lecture 2012    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

5 Symposium health and well being restructuring. Results of quantitative analyses
lecture 2011    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 The aim of the Psyres project
lecture 2011    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Behaviour Change Techniques in mHealth applications for mental and physical health of knowledge workers
lecture 2015    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Health · Workers · Wellbeing · Behaviour · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Bevlogen de crisis in
article 2009    
Author: Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Bevlogenheid · Werknemers
[PDF]

9 Werkgoesting in uw bedrijf
lecture 2012    
Author: Wiezer, N.M.
Keywords: Workplace · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Sturing in organisaties : een empirisch onderzoek naar de relatie tussen sturing en succes in 52 bedrijven
dissertation 1999    
Author: Wiezer, N.M.
Keywords: Workplace · Gedrag · Attitude · Organsiatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiebeleid · Bedrijfsresulaten
[PDF] [Abstract]

11 Werkdruk wegwijzer
report 2015    
Author: Wiezer, N. · Schelvis, R.
Keywords: Workplace · Gezondheid · Werkdruk · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Basisfinaciering Cultuur en Stijl van leidinggeven, werkdruk en werkstress
report 2001    
Author: Wiezer, N. · Franck, E.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Werkstress · Leidinggeven
[PDF]

13 Werkdruk en deeltijdwerken zijn soms onbespreekbaar: bedrijfscultuur als struikelblok
article 2003    
Author: Wiezer, N. · Franck, E.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Productiviteit · Arbeidsvoorwaarden · Bedrijfscultuur · Werkoverleg · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

14 Handleiding preventie leidraad
report 2004    
Author: Franck, E. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Preventie · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kosten-batenanalyse · Checklists
[PDF] [Abstract]

15 Pro-actief stressmanagement houdt medewerker gezond
article 2004    
Author: Wiezer, N. · Nelemans, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Stress · Geestelijke overbelasting · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

16 Gezond reorganiseren: een uitdaging voor management en medewerkers
article 2012    
Author: Wiezer, N. · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

17 Arbeid in de informatiemaatschappij: nieuwe productieconcepten
bookPart 2000    
Author: Kraan, K.O. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Arbeid · Economie · Technologie · Werkloosheid · Werkgelegenheidssituatie · Arbeidsmarkt · Arbeidsverhoudingen
[Abstract]

18 Relating information on Human Resilience to organizational context (WP2.1)
report 2017    
Author: Wiezer, N.M. · Putnik, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Employee · Veerkracht · Functioneren · Organisatie · Organization · Management · Resilience · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 De invloed van organisatiekenmerken op werkdruk in organisaties
article 2005    
Author: Smulders, P. · Nelemans, R. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

20 Schoolleider onmisbare coach op weg naar bevlogenheid
article 2011    
Author: Schelvis, R. · Kraan, K. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 90 found. Next | Sort by date