Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 7 : Instrumenten voor loopbaanadvies en voor organisatie loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

2 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 4 : Hoezo loopbaanbegeleiding?
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Kosten van de sociale verzekering sociale lasten
[PDF] [Abstract]

3 HR-scan Diversiteit : diversiteit in beeld : handleiding
report 2007    
Author: Vries, S. de · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Discriminatie · Gelijke behandeling · Human resources management en development · HRM · HRD · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Arbeidsvoorwaarden · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[PDF] [Abstract]

4 Goed voorbeeld doet goed volgen : de baten van goed werkgeverschap en goed werknemerschap
article 2007    
Author: Sloten, G. van · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Attitude · Gedrag · Welzijn · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

5 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 6 : Stappenplan 'organisatie loopbaancentrum'1
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Netwerkplanning · Kosten-batenanalyse · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

6 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 5 : Stappenplan : als loopbaanadviseur beter presteren
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Competenties · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties
[PDF] [Abstract]

7 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 2 : Resultaten onderzoek (voorjaar 2006)
report 2007    
Author: Nauta, A. · Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Willemsen, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Netwerkplanning · Opleidingsmogelijkheden voor een beroep · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

8 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 8 : Voorbeelden van loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Geestelijke gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Bejaardenzorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

9 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 1 : Opzet van het project
report 2007    
Author: Nauta, A. · Piek, P. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Projektorganisatie · Methodologie
[PDF] [Abstract]

10 Gemeenten in beweging. Leren van regionale mobiliteitsnetwerken
book 2009    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gemeenten · Mobiliteit
[PDF]

11 Zorg dat je erbij bent! Rol or bij regionale mobiliteitsnetwerken
article 2009    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Wolk, J. van der · Koning, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

12 Verandering van spijs doet eten : verslag van een onderzoek naar determinanten van succesvolle loopbaanstappen in de sectoren zorg en welzijn
report 2006    
Author: Nauta, A. · Willemsen, M. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F. · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Persoonlijkheid · Netwerkplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

13 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 3 : Van onderzoek naar implementatie
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

14 De meerwaarde van ethnische diversiteit : een serie casestudies onder mkb-bedrijven
book 2009    
Author: Wolk, J. van der · Keijzer, L. · Dorenbosch, L. · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Diversiteit · Werkomstandigheden
[PDF] [Abstract]

15 Het verschil maken. Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
report 2010    
Author: Smit, A. · Wevers, C. · Kooij-de Bode, H. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Sociale Innovatie · Schoonmaalbranche · Arbeidsbeperking · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Diversiteit en innovatie: Geen vanzelfsprekende relatie maar wel geslaagde voorbeelden
report 2008    
Author: Wolk, J. van der · Brugman, A. · Dekker, G.P.M. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Personeelsbeleid · Leiderschap · Migranten · Innovatie · Reorganisatie · Werknemers
[PDF] [Abstract]

17 Be happy
article 2006    
Author: Smulders, P. · Blijswijk, M. van · Nossent, S. · Wolk, J. van der · Louwrier, N.
Keywords: Workplace · Vitaliteit · Bevlogenheid · Werknemers
[PDF]

18 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 9 : Wat werkt (niet)
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Nauta, A. · Koppenraden, V. · Ling, B. van · Gruijter, C.J. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Geestelijke gezondheidszorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

19 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

20 Evaluatie SUWI 2006, perceel 2: Werk boven uitkering : "Er is veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren"
report 2006    
Author: Wevers, C.W.J. · Besseling, J.J.M. · Dhondt, S. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Braat, A. · Brouwer, P. · Hazelzet, A.M. · Paagman, H.R. · Piek, W.S.M. · Sanders, J.M.A.F. · Schoone, A.D. · Wolk, J. van der · Wuite, L.D. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Ergonomics · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Raden van arbeid · Sociale verzekeringsbank · Efficiency
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date