Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 111 found. Next | Sort by date

1 Work and retirement in the Netherlands
lecture 2012    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

2 Up and down: affective responses to social comparison
dissertation 1994    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Nederland · Sociologie · Vergelijkende psychologie · Prestatie · Werkloosheid · Gehandicapten
[PDF] [Abstract]

3 Lack of fairness and reward for efforts can lead to burnout and poor job satisfaction
report 2008    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Workers · Burnout · Job · Satisfaction
[PDF] [Abstract]

4 Rechtvaardigheid speelt een belangrijke rol in de motivatie en gezondheid van werknemers
bookPart 2011    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Workplace
[Abstract]

5 De invloed van rechtvaardigheid op werkuitkomsten: een longitudinaal perspectief
article 2007    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Stress · Geestelijke overbelasting · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

6 Werknemers moeten zich rond hun 50ste gaan afvragen: wat wil ik later worden?
bookPart 2011    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Workplace
[Abstract]

7 Willen we langer doorwerken?
article 2011    
Author: Ybema, J.F. · Geuskens, G.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Profiel arbeid en gezondheid 2005
report 2005    
Author: Ybema, J.F. · Evers, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werknemers · Lifestyle · Gezondheid · Werklozen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid · Ziekteverzuimbeleid
[PDF] [Abstract]

9 Arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel en de relatie met ziekteverzuim
article 2007    
Author: Ybema, J.F. · Jettinghoff, K.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Personeel · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Verwondingen · Letsels · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

10 Effecten van verzuimbeleid en verzuimcultuur op ziekteverzuim en arbeidstevredenheid
article 2009    
Author: Ybema, J.F. · Jettinghoff, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Veilig en gezond werken · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

11 Gezonde werknemers : eerste meting arbo-, verzuim- en gezondheidsmonitor
report 2004    
Author: Sanders, J. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Werknemers · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheid · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Prestatie · Werkgevers · Arbobeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Transities op de van oudere werknemers arbeidsmarkt
bookPart 2011    
Author: Ybema, J.F. · Geuskens, G.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

13 Older workers
other 2014    
Author: Ybema,J.F. · Giesen, F.
Keywords: Workplace · Older workers · Job performance · Retirement · Participation · Employability · Working conditions · Skills · Knowledge · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

14 De relatie tussen medische consumptie en verzuim bij personeel van een groot ziekenhuis
article 2007    
Author: Steenbeek, R. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeid door chronisch zieken · Ziekteverzuim · Ziekenhuizen · Huisartsen · Medische beroepen · Specialisten
[PDF] [Abstract]

15 Emotionele belasting en de noodzaak tot het verbergen van emoties op het werk
article 2002    
Author: Ybema, J.F. · Smulders, P.
Keywords: Nederland · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Sociale betrekkingen · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

16 Risicoberoepen voor langdurig verzuim
report 2008    
Author: Ybema, J.F. · Hooftman, W.
Keywords: Documentatie · Informatie · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Beroepsgroepen · Beroepen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Ontwikkeling van referentiegegevens voor verzuimduur naar diagnose
article 2009    
Author: Ybema, J.F. · Schaafsma, T.
Keywords: Workplace · Databanken · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbodiensten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Diagnostiek · Registratie · Nederland
[PDF] [Abstract]

18 Adverse effects of emotional work: Does social support help?
article 2001    
Author: Ybema, J.F. · Smulders, P.
Keywords: Workplace
[Abstract]

19 Tijdbesteding en psychische gezondheid van werkende mannen en vrouwen
article 2003    
Author: Jettinghoff, K. · Ybema, J.F.
Keywords: Gezondheid · Psychische arbeidsbelasting · Werknemers · Tijdsbesteding
[PDF]

20 Work absence and return 2: Predictors of early retirement: a Dutch prospective cohort study. Oral presentations: Day 2: Thursday, September 8, 2011. 22nd International Conference on Epidemiology in Occupational Health EPICOH 2011 September 7-9, 2011, Oxford, UK
article 2011    
Author: Geuskens, G. · Koppes, L. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 111 found. Next | Sort by date