Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Effectiviteit van GVO voor ouderen; een inventarisatie. [Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding]
report 1994    
Author: Zaal, K.
Keywords: Health · Gezondheidsopvoeding voorlichting · Aging · Elderly
[PDF]

2 Grijs en groen. Mogelijkheden en belemmeringen van ouderen voor milieuvriendelijk gedrag
report 1995    
Author: Huizing, A. · Zaal, K.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

3 Substitutie ouderenzorg Den Haag : Deel 5: Professionele en vrijwillige hulpverlening
report 1991    
Author: Zaal, K. · Perenboom, R.J.M.
Keywords: Health · Ouderen · Zorg
[PDF]

4 Substitutie ouderenzorg Den Haag : deel 4: Centrale Verzorging
report 1990    
Author: Zaal, K. · Perenboom, R.J.M.
Keywords: Health · Ouderen · Zorg
[PDF]

5 Gezonde steden beleid Almelo
report 1993    
Author: Zaal, K. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health
[PDF]

6 Het Zorghuis Dr. W. Drees: een nieuwe woon/zorgvoorziening voor ouderen
report 1991    
Author: Perenboom, R.J.M. · Zaal, K
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

7 Ouderen, wonen en zelfstandig functioneren
report 1993    
Author: Zaal, K. · Kastelein, M. · Perenboom, R.J.M.
Keywords: Health
[PDF]

8 Vernieuwingen in ouderenhuisvesting en ouderenzorg: voorbeelden van experimenten en onderzoek
report 1993    
Author: Zaal, K. · Kastelein, M. · Perenboom, R.J.M.
Keywords: Health · Huisvesting · Ouderen · Ouderenzorg
[PDF]

9 Beïnvloeding van milieu-relevante gewoonten en automatismen
report 1995    
Author: Huizing, A. · Zaal, K. · Miedema, H.M.E.
Keywords: Environment
[PDF]

10 Effectiviteitsanalyse van gvo/ggz-preventie interventies: ontwikkeling van een analyse-instrument. Analyse-instrument
book 1994    
Author: Driel, W. van · Keijsers, J. · Zaal, K. · Güttinger, V.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Welzijn · Instituut voor onderzoek en voorlichting · Sociale geneeskunde
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date