Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Surveys on health problems and conditions of aged persons
article 1960    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health

2 Gerontology in the Netherlands
article 1960    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health

3 Der Gesundheitszustand der Bejahrten auf Grund hausärztlicher Untersuchungen
bookPart 1960    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health

4 Het T.N.O.-bejaardenonderzoek met inschakeling van huisartsen (I)
article 1961    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health

5 The health of the aged; an investigation into the health and a number of social and psychological factors concerning 3149 aged persons in The Netherlands, carried out by 374 general practitioners under the direction of the Organization for health research TNO
book 1961    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health · Gerontologie
[PDF]

6 Le probleme des personnes agées en Hollande
article 1956    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health
[PDF]

7 Medische gerontologie
book 1970    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health
[Abstract]

8 Gezondheidsproblemen bij bejaarden : resultaten van een sociaal-geneeskundig onderzoek bij 3000 personen van 65 jaar en ouder in de stad Groningen
dissertation 1954    
Author: Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO

9 Longitudinal data on health condition of old people
article 1971    
Author: Beek, A. · Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health · Elderly · Data · Health
[PDF]

10 Onderzoek omtrent de levensduur van bejaarden met behulp van de Longevity Quotient
article 1972    
Author: Beek, A. · Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health · Levensverwachting · Data · Ouderen
[PDF]

11 Onderzoeksresultaten bij langlevenden longitudinale data
article 1971    
Author: Zonneveld, R.J. van · Beek, A.
Keywords: Health · Levensverwachting · Data · Ouderen
[PDF]

12 Levensduur en erfelijkheid
article 1955    
Author: Zonneveld, R.J. van · Polman, A.
Keywords: Health
[PDF]

13 Een onderzoek naar bestand, verpleegduur en diagnose van de in 1924, 1939 en 1954 in een aantal ziekenhuizen opgenomen bejaarden
article 1957    
Author: Bronts, H.J. · Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health
[PDF]

14 Influence of ageing of the active population on health and health care in the Netherlands
article 1971    
Author: Dersjant, N.J. · Zonneveld, R.J. van
[PDF]

15 De gezondheid in de voortschrijdende ouderdom; landelijk longitudinaal onderzoek van een aantal factoren, op de gezondheid van bejaarden betrekking hebbend
report 1975    
Author: Beek, A. · Zonneveld, R.J. van
Keywords: Health · aging · health
[PDF]

16 Tot op hoge leeftijd; tweede rapport landelijk longitudinaal gezondheidsonderzoek onder bejaarden, met medewerking van huisartsen
report 1987    
Author: Deeg, D.J.H. · Zonneveld, R.J. van
Keywords: Historisch materiaal TNO · Gerontologie
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date