Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Technologiecluster filtersystemen endotoxinen: rapportage praktijktest effectiviteit filters
report 2015    
Author: Jacobs, P. · Moons, A.M.M.
Keywords: Mechanics · Industrial Innovation · Fluid & Solid Mechanics · HTFD - Heat Transfer & Fluid Dynamics · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Uitkomsten technololgiecluster project: Endotoxinen en waswater in de aardappelverwerkende industrie
report 2014    
Author: Jurgens, R.M. · Spaan, S. · Terwoert, J. · Runstraat, A. van de · Duisterwinkel, A.E.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Earth / Environmental Life Fluid Mechanics Chemistry & Energetics Physics & Electronics · WT - Water Treatment RAPID - Risk Analysis for Products in Development PID - Process & Instrumentation Development NI - Nano Instrumentation · ELSS - Earth, Life and Social Sciences TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Eindelijk een antwoord op endotoxinen : nieuwe meetstrategie maakt effectieve aanpak mogelijk
article 2007    
Author: Preller, L. · Wouters, I. · Spaan, S. · Tjoe Nij, E. · Yperen, H. van
Keywords: Workplace · Toxicology · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidshygienische maatregelen · Bacterien · Microorganismen
[PDF] [Abstract]

4 Ontwikkeling van een protocol voor het verzamelen van (product)monsters, en de opslag, extractie en analyse van deze monsters op endotoxinen
report 2014    
Author: Gröllers-Mulderij, M. · Spaan, S.
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

5 Endotoxinen-niveaus op productmonsters van aardappelen, uien en zaden in het kader de identificatie van kansrijke mitigatietechnieken
report 2014    
Author: Spaan, S. · Gröllers-Mulderij, M. · Duuren-Stuurman, B. van · Terwoert, J
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

6 Notitie generieke aanpak van endotoxinen bij de bron - mogelijkheden voor verbreding
report 2014    
Author: Terwoert, J. · Duuren-Stuurman, B. van · Spaan, S.
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Assessment Products in Development · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

7 Selectie van kansrijke mitigatietechnieken voor reductie van blootstelling aan endotoxinen in de agro-food industrie
report 2014    
Author: Runstraat, A. van de · Duisterwinkel, A.E. · Spaan, S. · Terwoert, J
Keywords: Nutrition · Food and Nutrition · Healthy Living · Fluid Mechanics Chemistry & Energetics Physics & Electronics Life · PID - Process & Instrument Development NI - Nano Instrumentation RAPID - Risk Assessment Products in Development · TS - Technical Sciences ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date