Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date

1 Wonen en werken: uit en thuis met ICT. Een verkenning naar de invloed van ICT op (de relatie tussen) wonen en werken
report 1999    
Author: Drogendijk, A.P. · Korver, W. · Martens, M.J. · Puylaert, H.J.M. · Rutten, P.
Keywords: Nederland · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Telematica · Ruimtelijke ordening · Planologie · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Automatisering
[PDF] [Abstract]

2 Relationship between exposure to multiple noise sources and noise annoyance
article 2004    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Acoustics and Audiology · Aircraft · Mathematical models · Railroad transportation · Traffic surveys · Road traffic · Sound levels · Acoustic noise · aircraft · article · exposure · mathematical analysis · night · noise · priority journal · railway · sound intensity · traffic · Acoustics · Aircraft · Anger · Auditory Perception · Environment · Humans · Motor Vehicles · Noise, Transportation · Psychoacoustics · Railroads · Urban Development · Built Environment
[Abstract]

3 Noise sensitivity and reactions to noise and other environmental conditions
article 2003    
Author: Miedema, H.M.E. · Vos, H.
Keywords: Acoustics and Audiology · Data reduction · Sensitivity analysis · Noise sensitivity · Acoustic noise · noise · aircraft noise · annoyance · article · environmental exposure · environmental factor · hearing · noise measurement · noise pollution · perception · priority journal · sleep disorder · traffic noise · Aircraft · Arousal · Attitude · Circadian Rhythm · Data Collection · Habituation, Psychophysiologic · Humans · Noise, Transportation · Social Environment · Sound Spectrography · Urban Development · Built Environment
[Abstract]

4 Noise annoyance from stationary sources: Relationships with exposure metric day-evening-night level (DENL) and their confidence intervals
article 2004    
Author: Miedema, H.M.E. · Vos, H.
Keywords: Acoustics and Audiology · Industrial management · Vibrations (mechanical) · Noise annoyance · Noise sensitivity · Acoustic noise · acoustics · aircraft noise · article · environmental exposure · human · industrial noise · mathematical analysis · model · noise · priority journal · questionnaire · traffic noise · Adult · Effect Modifiers (Epidemiology) · Environmental Exposure · Female · Humans · Industry · Interviews · Male · Middle Aged · Netherlands · Noise · Quality of Life · Questionnaires · Railroads · Seasons · Time Factors · Urban Development · Built Environment
[Abstract]

5 Effect of season and meteorological conditions on community noise annoyance
article 2005    
Author: Miedema, H.M.E. · Fields, J.M. · Vos, H.
Keywords: Acoustics and Audiology Environment · Acoustic noise · Atmospheric temperature · Precipitation (meteorology) · Wind · Noise annoyance · Seasonal effects · Transportation noise · Wind speeds · Meteorology · accuracy · article · community · meteorology · Netherlands · noise measurement · noise pollution · precipitation · priority journal · seasonal variation · summer · sun · temperature · traffic noise · wind · winter · Affect · Humans · Meteorological Factors · Noise · Seasons · Transportation · Urban Development · Built Environment
[Abstract]

6 Aircraft noise exposure from Schiphol airport: A relation with complainants
article 2002    
Author: Jong, R.G. de · Wiechen, C.M.A.G. van · Franssen, E.A.M. · Lebret, E.
Keywords: Acoustics and Audiology · Aircraft noise · Annoyance · Complainants · Complaint behaviour · Sleep disturbance · Sound insulation · aircraft noise · airport · annoyance · article · health care · health status · human · noise pollution · noise reduction · prevalence · public health service · public opinion · questionnaire · sleep disorder · Urban Development · Built Environment
[Abstract]

7 De dienstensector: transacties in transformatie
lecture 1991    
Author: Jong, M.W. de
Keywords: Planology
[PDF]

8 De stad van de 21e eeuw
book 1993    
Keywords: Planology · Stedebouw · Toekomst
[PDF]

9 Het beoordelen van de bereikbaarheid van lokaties : definiering, maatstaven, toepassing en beleidsimplicaties
report 1993    
Author: Hilbers, H.D. · Verroen, E.J.
Keywords: Traffic
[PDF] [PDF]

10 Baathebbers van een verbetering van de bereikbaarheid
report 2002    
Author: Wilmink, I.R. · Eijkelenburg, P.L.C.
Keywords: Traffic
[PDF]

11 Cybernetic Transsport Systems for the City of tomorrow resultaten internet-enquete onder potentiele gebruikers van dit innovatief vervoerconcept met volledig automatische voertuigen
report 2003    
Author: Janse, M. · Eijkelenburg, P.L.C. · Malone, K.M. · Schrijver, J.M. · Broeke, A.M. van den · Korver, W.
Keywords: Traffic
[PDF] [Abstract]

12 Participatieve beleidsontwikkeling. Theorierapport
report 1998    
Author: Lange, M.A. de · Schoot, F.J.C.M. van der · Duijn, M.
Keywords: Planology
[PDF]

13 Indirecte effecten Zuiderzeelijn. Hoofdrapport
report 2000    
Author: Eding, G.J.
Keywords: Planology
[PDF]

14 Jaarbericht INRO [1995-1998] (jaarverslag)
report 1998    
Keywords: Logistics · Historisch materiaal TNO
[PDF] [PDF] [PDF]

15 Terugblikken en vooruit kijken
report 2001    
Keywords: Traffic
[PDF]

16 Vestigingsplaatsfactoren en ruimtelijke structuur
report 1995    
Author: Bongenaar, A. · Oude Ophuis, G.A. · Reijs, T.A.M.
[PDF]

17 Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context
report 2002    
Author: Reijs, Th. A.M. · Puylaert, H.J.M. · Duijn, M. · Oosten, W.J.
Keywords: Economics
[PDF]

18 Evaluatie onderhoudskosten ten behoeve van de Nota Mobiliteit
report 2004    
Author: Ruijgrok, C.J. · Henstra, D.A. · Baart, M. · Muskens, A.C. · Manshanden, W.J.J.
Keywords: Traffic
[PDF]

19 Innovaties in logistieke netwerken in de praktijk. Lessen uit de logistieke innovatieprocessen "Distrivaart" en "OverNight Express"
report 2004    
Author: Iding, M.
Keywords: Logistics
[PDF]

20 Autopoiese en beleidsontwikkeling in het verkeers-vervoers en systeem
report 2000    
Author: Immers, L.H. · Berghout, L.
Keywords: Traffic
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date