Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Leren, kennen en herkennen
lecture 1973    
Author: Bemmel, J.H. van
Keywords: Informatics
[PDF]

2 Carbon monoxide euthanasia in dogs
article 1974    
Author: Vries, H.W. de · Zimmermann, A.N.E. · Leeuwen, W.S. van · Maas, A.H.J. · Douze, J.M.C.
Keywords: Biology

3 Vergelijkend onderzoek van uitwendige pacemakers
article 1977    
Author: Nimwegen, C. van · Boter, J. · Eijnsbergen, B. van

4 Schalldämpfung bei pneumatischen Prothesen
article 1969    
Author: Brekelmans, F.E.M. · Germans, F.H. · Wijkmans, D.W.

5 Medisch-Fysisch instituut TNO (werkzaamheden)
report 1968    
Keywords: Research · Historisch materiaal TNO
[PDF]

6 Description of an eight channel EEG telemetering system
report 1963    
Author: Kamp, A.
Keywords: Instruments

7 Het MFI-TNO interactieve computer aritmie-detectiesysteem
article 1978    
Author: Hemel, N.M. van · Swenne, C.A. · Duisterhout, J.S.
Keywords: Biology

8 Na-onderzoek van de risicofactoren voor coronaire hartziekten bij jonge managers na 7 jaar
article 1977    
Author: Nieveen, J.
Keywords: Health

9 Nieuwe perspectieven voor de foetale elektrocardiografie: gebruik van rekenapparatuur
article 1965    
Author: Eskes, T. · Seelen, J. · Stolte, L.A.M. · Bemmel, J.H. van · Kuiper, J. · Wiede, H. van der

10 De interstitiële druk van het longparenchym
article 1975    
Author: Douma, J.H.

11 Longmechanica en achterblijvend gas
article 1975    
Author: Douma, J.H. · Visser, B.F. · Laros, C.D.
Keywords: Health

12 Elektrische veiligheid van patiënten in ziekenhuizen
article 1974    
Author: Bekkering, D.H.

13 De waarde van elektro- en vectorcardiografie tijdens inspanning voor de diagnose van ischemische hartziekten
article 1973    
Author: Ascoop, C.A. · Distelbrink, C.A. · Mattart, A.V.J.
Keywords: Health

14 Een vergelijkend onderzoek van elektrisch verstelbare bedden
article 1976    
Author: Hekkenberg, R.T. · Boter, J. · Eijnsbergen, B. van · Nijland, R.
Keywords: Ergonomics

15 Het geheugenspoor : een neurobiologisch doolhof
lecture 1982    
Author: Lopes da Silva, F.H.
Keywords: Health
[PDF]

16 On the oscillatory decay of the myotonic action of 9 anthroic acid. Influence of cholinesterase inhibition
article 1977    
Author: Velsen, F.L. van · Nickolson, V.J.
Keywords: Biology · 9 Anthroic acid · Acetylcholinesterase · Adenosine triphosphatase (potassium sodium) · Cholinesterase inhibitor · Curare · Ouabain · Soman · In vitro study · Muscle contraction · Myotonia · Rat · Theoretical study · Animal · Anthracenes · Calcium · Carboxylic Acids · Chlorides · Cholinesterase Inhibitors · Diaphragm · Drug Interactions · Electric Stimulation · In Vitro · Magnesium · Male · Motor Endplate · Muscle Contraction · Neuromuscular Junction · Ouabain · Potassium · Rats · Sodium · Soman
[Abstract]

17 Adviesverlening aan medische instellingen(brochure)
report 1979    
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO
[PDF]

18 Zitproblemen en de "vacuum-vormfixatie" (Sitting problems and the vacuum form fixation)
article 1974    
Author: Germans, F.H. · Koster, M.W. · Kwee, H.H.
Keywords: Ergonomics · pediatrics · physical disability · seat · sitting · therapy · adolescent · adult · article · congenital malformation · decubitus · encephalitis · female · human · male · multiple malformation syndrome · orthopedic equipment · orthotics · osteogenesis imperfecta · phocomelia · preschool child · plastic · Abnormalities · Abnormalities, Multiple · Adolescent · Adult · Child, Preschool · Decubitus Ulcer · Ectromelia · Encephalitis · Female · Human · Male · Orthopedic Equipment · Orthotic Devices · Osteogenesis Imperfecta · Plastics
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date