Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date

1 Moleculaire en reproductiebiologie bij dieren : speerpunten voor actie
report 1999    
Keywords: Biology · Biology · Microbiology
[PDF]

2 Markt en consument 2010 : verslag workshop "Markt en consument 2010" d.d. 11 juni 1996
report 1996    
[PDF]

3 Bestuurlijk opereren van de glastuinbouwsector bij nieuwe locaties
report 2000    
Author: Bruijn, J.A. de · Heuvelhof, E. ten · Verheul, H.H.M. · et al.
Keywords: Agriculture
[PDF]

4 Landbouwwetenschap aan de universiteit van 2010. Vernieuwing van de kennis-innovatie-pyramide en de positie van de LUW
report 1996    
Author: Koningsveld, H. · Rabbinge, R.
Keywords: Agriculture
[PDF]

5 De bekosting van universitair onderwijs en onderzoek : ontwikkelingen en trends : deelstudie voor de verkenning "Landbouwwetenschappen in 2010 : de positie van de LUW"
report 1996    
Author: Koelman, J.B.J.
Keywords: Agriculture
[PDF]

6 Feiten en cijfers over de ontwikkeling van de milieubelasting : achtergrondstudie voor de verkenning hulpstoffen en energie in landbouwsystemen in 2015
report 1997    
Author: Bruchem, C. van
Keywords: Agriculture
[PDF]

7 Bioproductie en ecosysteemontwikkeling in zoute condities : kennis- en innovatieopgaven
report 2000    
Author: Oosten, H.J. van · Wilt, J.G. de
Keywords: Environment
[PDF]

8 Rapport zelfevaluatie Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
report 1998    
Keywords: Agriculture
[PDF]

9 Functional foods : position and future perspectives
report 2000    
Author: Plaami, S.P. · Dekker, M. · Dokkum, W. van · et al.
Keywords: Nutrition
[PDF]

10 Behoefte aan vorming en opleiding van Wageningse academici na de eeuwwisselng : deelstudie voor de verkenning "Landbouwwetenschappen in 2010 : de positie van de LUW"
report 1996    
Author: Weert, E. de
Keywords: Agriculture
[PDF]

11 Verkenningen met betrekking tot de Nederlandse landbouw en het landelijk gebied in de eerste decennia van de 21e eeuw. Verslag van de studiedag, gehouden op 6 maart 1992 te Heelsum
report 1992    
Keywords: Agriculture
[PDF]

12 Productie-ecologie : speerpunten voor actie
report 1999    
Keywords: Agriculture
[PDF]

13 De toekomst van de agrosector en de ontwikkeling van wetenschap en technologie
report 1996    
Author: Verkaik, A.P.
Keywords: Agriculture
[PDF]

14 Houdbaarheid van verse groenten; Verslag van de themadag "Houdbaarheid van verse groenten", gehouden op 15 mei 1990 in het RIKILT te Wageningen, georganiseerd door de Taakgroepen Eigenschappen van Voedings- en Voedermiddelen en Technologie van de NRLO-Sector Kamer Verwerking en Marktvoorziening
report 1990    
Keywords: Agriculture
[PDF]

15 Drastische verbetering van de nutriƫntenbenutting in de dierlijke produktie
report 1996    
Author: Boons-Prins, E.R. · Meer, H.G. van der · Sanders, J. · et al.
[PDF]

16 Differentiatie van boerderijmelk
report 1992    
Author: Oldenbroek, J.K. · Brascamp, E.W.
Keywords: Agriculture · Biology · genetica
[PDF]

17 Bioproductie en ecosysteemontwikkeling in zoute condities : essay, literatuurscan en interviews
report 2000    
Author: Oosten, H.J. van · Wilt, J.G. de
Keywords: Environment · Biology · Microbiology
[PDF]

18 Impressies uit het veld : Interviews voor de verkenning landbouwwetenschappen in 2010 : de positie van de LUW
report 1996    
Author: Kleisen, C.M.
Keywords: Agriculture
[PDF]

19 Kwaliteitsonderzoek aan aardappelen van het proefbedrijf OBS : 1987-1988 syntheserapport
report 1991    
Author: Boeringa, R.
Keywords: Agriculture
[PDF]

20 International trade and the environment : proposals for a research agenda : effects of changes in production and trade flows on the economy, the environment and nature
report 1994    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date