Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date

1 Outlines of the WEBA-instrument : A conditional approach for the assessment of the quality of work
report 1990    
Author: Pot, F.D. · Christis, J.H.P. · Fruytier, B.G.M. · Kommers, H. · Middendorp, J. · Peeters, M.H.H. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Stress · Geestelijke overbelasting · On-the-job-leren · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 Functieverbetering en integraal ontwerpen : Richtlijnen voor de integratie van het aspect welzijn bij de arbeid in ontwerpprojecten
book 1991    
Author: Pot, F.D. · Peeters, M.H.H. · Amelsvoort, P. van · Middendorp, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Invloed van techniek op arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Reorganisatie
[PDF] [Abstract]

3 Lawaaibestrijding - achtergronden, aanpak en methoden: praktijkvoorbeelden
report 1985    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Gehoorbescherming · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Akoestiek · Geluidsleer · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Afscherming aan de bron · Omkastingen · Geluid · Lawaaibestrijding · Trillingsbescherming · Trillingsdempers
[PDF] [Abstract]

4 Gezondheidsonderzoek bij stukadoors; de samenhang tussen werksituatie en problematiek van het bewegingsapparaat
report 1985    
Author: Hildebrandt, V.H. · Piena, F.L. · Platenburg-Gits, F.A. · Klaauw, M.M. van der
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Stukadoors · Lichamelijke arbeidsbelasting · Rugklachten · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

5 Oriëntatie op organisaties en organisatieverandering : Cursusboek voor de opleidingen Sociale Geneeskunde van de afdeling Onderwijs van het NIPG-TNO
report 1994    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Organisatieleer · Leiderschap · Management · Human resources management · HRD
[PDF] [Abstract]

6 Hoezo oud!: Een literatuuronderzoek ten behoeve van onderzoekprogrammering op het terrein van de ouder wordende werknemer
report 1992    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Bevordering van arbeid door ouderen · Vervroegde uittreding · VUT · Pensionering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Arbeid door ouderen · Bejaarden · Gepensioneerden
[PDF] [Abstract]

7 Oorzaken van en maatregelen bij ziekteverzuim in de horeca : Een onderzoek onder bedrijven met een hoog en laag verzuim
report 1992    
Author: Houtman, I.L.D. · Deursen, C.G.L. · Gründemann, R.W.M. · Haanstra, G.A.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Horecabedrijven · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Nederland · Maaltijden · Drankenverstrekking
[PDF] [Abstract]

8 Eerste voorbeeldproject Exxon : Vermindering van de lichamelijke belasting tijdens onderhoudswerkzaamheden
report 1992    
Author: Wortel, E. · Grinten, M.P. van der
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Onderhoudswerkzaamheden · Chemische industrie · Procesindustrie · Arbobeleid bedrijven · Nederland · Chemische producten
[PDF] [Abstract]

9 Baroreceptorgevoeligheid in relatie tot stress : De ontwikkeling van een methode
report 1991    
Author: Bloem, P.J.N. · Hofstede, J.W. van der
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Bloeddruk · Hart-en vaatziekten · Fysiologie · Geneeskunde · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

10 Psychosocial factors and musculoskeletal disease : A review of the literature
report 1992    
Author: Bongers, P.M. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Arbodoc · Hernia · Rugklachten · Bewegingsstoornissen · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Canada
[PDF] [Abstract]

11 Lawaaiexposities in de bouw : Literatuuronderzoek
report 1990    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Acoustics and Audiology Workplace · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Doofheid · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Bouwmachines · Beroepsgroepen · Beroepen · Geluid · Wegenbouwmachines
[PDF] [Abstract]

12 Ergonomic prevention of musculoskeletal disorders of maintenance workers in the steel industry : Guidelines for the optimum working height of selected maintenance operations
report 1991    
Author: Dul, J. · Bolijn, A.J. · Delleman, N.J. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Metaalindustrie · Metallurgie · Ergonomie · Bewegingsstoornissen · Beroepsziekten · Fysieke arbeidsbelasting · Nederland · Enquetes · Ijzer · Staal · Ferro-legeringen · EGKS
[PDF] [Abstract]

13 A reader on applying statistics in public health and prevention
report 1992    
Author: Rijckevorsel, J.L.A. van · Bijleveld, C.C.J.H.
Keywords: Workplace · Ziekte en gezondheid · Gezondheidstoestand · Volksgezondheid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

14 Lawaaibestrijdingsmaatregelen aan lawaaibronnen in de bouw : Literatuuronderzoek
report 1990    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Arbodoc · Lawaaibestrijding · Akoestische meettechniek geluidsmeting · Bouwbedrijf bouwindustrie · Bouwmachines · Wegenbouwmachines · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoek naar effecten van vermoeidheid op de werkhouding van datatypisten
report 1990    
Author: Meijst, W.J. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Schrijfmachinewerk · Typen · Ergonomie · Spieraandoeningen · Metingen · Methoden · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Richtlijnen voor de voorlichting ter preventie van rugaandoeningen bij schoonmaakpersoneel : een inventariserend onderzoek naar arbeids, gezondheids- en gedragsfactoren voor de voorlichting
report 1990    
Author: Urlings, I.J.M. · Grinten, M.P. van der
Keywords: Workplace · Inlichtingen · Preventie · Hernia rugklachten · Schoonmaakbedrijven · Schoonmaakwerkzaamheden · Nederland · Enquetes · Reiniging · Gebouwen · Transportmiddelen
[PDF] [Abstract]

17 Werken met spierdystrofie : Verslag van een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)
report 1990    
Author: Wevers, C.W.J. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeid door lichamelijk gehandicapten · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

18 Toekomstscenario's Basisgezondheidszorg : Vragenlijst Infectieziektenbestrijding
report 1990    
Keywords: Health
[PDF]

19 Toekomstscenario's Basisgezondheidszorg : Vragenlijst Collectieve Preventie voor Ouderen
report 1990    
Keywords: Health
[PDF]

20 Automatiseren is mensenwerk : Arbeid en gezondheid van automatiseringsdeskundigen
report 1990    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Medezeggenschap · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Automatisering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date