Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 828 found. Next | Sort by date

1 De aanstellingskeuring : een selectie-instrument ?
book 1988    
Author: Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

2 Meervoudige belasting in arbeidssituaties
book 1988    
Author: Dormolen, M. van · Hertog, C.A.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Invloed van gecombineerde blootstelling · Fysische verschijnselen · Fysische factoren · Arbeid · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

3 Nieuwe produktiemethoden voor de kledingindustrie: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van integratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een integraal (her)ontwerp
book 1991    
Author: Peeters, M.H.H. · Pot, F.D. · Delleman, N.
Keywords: Workplace · Nederland · Produktiemethoden · Invloed van techniek op arbeid · Industriele automatisering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kledingindustrie · Confectieindustrie · Naaimachines · Bont
[PDF] [Abstract]

4 De medische aanstellingskeuring : een inventarisatie van de mate waarin en de wijze waarop Nederlandse bedrijven en artsen medische aanstellingskeuringen (laten) verrichten (incl. samenvatting)
book 1989    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Hoolboom, H. · Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Gezondheidszorg · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 Evaluation of care for the preterm infant: Review of literature on follow-up of preterm and low birthweight infants : Report from the collaborative Project On Preterm and Small for gestational age infants (POPS) in The Netherlands
article 1992    
Author: Ens-Dokkum, M.H. · Schreuder, A.M. · Veen, S. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Brand, R. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · Child development · Developmental disorder · Epidemiology · Follow up · Gestational age · Human · Low birth weight · Netherlands · Newborn care · Newborn intensive care · Newborn morbidity · Newborn mortality · Perinatal period · Pregnancy · Prematurity · Review · Risk factor · Very low birth weight · Follow-Up Studies · Human · Infant Mortality · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Intensive Care Units, Neonatal · Morbidity · Netherlands · Outcome Assessment (Health Care) · Quality of Health Care · Research Design · Survival Rate
[Abstract]

6 Lichamelijke belasting en arbeid : prospectief longitudinaal onderzoek naar individu- en werkgebonden risicofactoren voor klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat
book 1991    
Author: Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF]

7 Correlates of toothbrushing in preschool children by their parents in four ethnic groups in The Netherlands
article 1994    
Author: Verrips, G.H. · Kalsbeek, H. · Woerkum, C.M. van · Koelen, M. · Kok-Weimar, T.L.
Keywords: Health · Child parent relation · Ethnology · Preschool child · Prevalence · Risk · Statistical model · Chi-Square Distribution · Child, Preschool · Cross-Sectional Studies · Dental Caries · Health Behavior · Human · Infant · Logistic Models · Morocco · Netherlands · Odds Ratio · Parenting · Questionnaires · Risk Factors · Suriname · Toothbrushing · Turkey
[Abstract]

8 School performance at nine years of age in very premature and very low birth weight infants : Perinatal risk factors and predictors at five years of age
article 1994    
Author: Hille, E.T.M. · Ouden, A.L. den · Bauer, L. · Oudenrijn, C. van den · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Academic achievement · Development · Major clinical study · Newborn · Prediction · Prematurity · Prognosis · School child · Sex difference · Small for date infant · Social status · Very low birth weight · Birth Weight · Child · Child Development · Child, Preschool · Cohort Studies · Disabled Persons · Education, Special · Educational Status · Female · Follow-Up Studies · Forecasting · Gestational Age · Human · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Mainstreaming (Education) · Male · Mental Retardation · Risk Factors · Social Class · Support, Non-U.S. Gov't · Survival Rate
[Abstract]

9 Prediction of height achievement at five years of age in children born very preterm or with very low birth weight : Continuation of catch-up growth after two years of age
article 1993    
Author: Qvigstad, E. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Ens-Dokkum, M.H. · Schreuder, A.M. · Veen, S. · Brand, R. · Oostdijk, W. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · catch-up growth · growth · height achievement · height prediction · very low birth weight · very preterm · article · body height · catch up growth · classification · female · human · infant · male · normal human · prediction · prematurity · preschool child · priority journal · very low birth weight · Biometry · Body Height · Child, Preschool · Discriminant Analysis · Educational Status · Female · Human · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Male · Parents · Prognosis · Prospective Studies · Sensitivity and Specificity · Support, Non-U.S. Gov't · Thyrotropin · Thyroxine
[Abstract]

10 Aktivatie en agressie
dissertation 1977    
Author: Ekkers, C.L.
Keywords: Psychology
[PDF]

11 De eerste fasen van een adviesproject geleid door een externe adviseur
article 1967    
Author: Schröder, M.
Keywords: Health · Gezondheidszorg
[PDF]

12 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim IV : verzuimbehoefte en beleidsimplicaties
article 1967    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers
[PDF]

13 Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim III. De verzuimgelegenheid, 'eigen risico' en het verzuimpatroon
article 1966    
Author: Philipsen, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

14 A comparison of temperatures in the rectum oesophagus and on the eardrum in several combinations of work and heatload
article 1962    
Author: Snellen, J.W.
Keywords: Workplace

15 Oral health and dental behaviour in 11-year-old children of different ethnic groups
article 1993    
Author: Verrips, G.H. · Frencken, J.E. · Kalsbeek, H. · Filedt Kok-Weimar, T.L.
Keywords: Health · Analysis of variance · Ethnology · Health survey · Risk · Tooth plaque · Analysis of Variance · Chi-Square Distribution · Child · Comparative Study · Dental Caries · Dental Plaque Index · DMF Index · Health Behavior · Human · Netherlands · Odds Ratio · Prevalence · Regression Analysis · Reproducibility of Results · Toothbrushing
[Abstract]

16 Delaying childbearing : Effect of age on fecundity and outcome of pregnancy
article 1991    
Author: Noord-Zaadstra, B.M. van · Looman, C.W.N. · Alsbach, H. · Habbema, J.D.F. · Velde, E.R. te · Karbaat, J.
Keywords: Health · Age · Conception · Fertility · Newborn · Pregnancy · Age Factors · Artificial Insemination · Cohort Analysis · Demographic Factors · Developed Countries · Europe · Fecundity--changes · Fertility · Fertility Measurements · Models, Theoretical · Netherlands · Population · Population Characteristics · Population Dynamics · Pregnancy · Pregnancy Outcomes · Pregnancy Rate · Probability · Reproduction · Reproductive Technologies · Research Methodology · Statistical Studies · Studies · Western Europe · Adult · Aging · Cohort Studies · Female · Fertility · Human · Infant, Newborn · Insemination, Artificial, Heterologous · Maternal Age · Menstrual Cycle · Models, Biological · Pregnancy · Pregnancy Outcome · Probability
[Abstract]

17 DES and preterm birth rate [1]
article 1993    
Author: Buitendijk, S.E. · Verloove-Vanhorcik, S.P.
Keywords: Health · Diethylstilbestrol · Birth rate · Letter · Netherlands · Pregnancy · Premature labor · Diethylstilbestrol · Female · Human · Infant, Newborn · Infant, Premature · Prenatal Exposure Delayed Effects
[Abstract]

18 Gonorroe en syfilis in de regio Amsterdam
report 1987    
Author: Laar, M.J.W. van de · Water, H.P.A. van de
Keywords: Health · Geslachtsziekten
[PDF]

19 Syllabus geluid : geluid, meten en analyseren van geluid, meetmethoden lawaai op de arbeidsplaats
report 1986    
Author: Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Audiology
[PDF] [Abstract]

20 Moderate drinking : No impact on female fecundity
article 1994    
Author: Zaadstra, B.M. · Looman, C.W.N. · Velde, E.R. te · Habbema, J.D.F. · Karbaat, J.
Keywords: Health · Alcohol · Fecundity · Alcohol consumption · Artificial insemination · Clinical trial · Conception · Embryo development · Female fertility · Lifestyle · Major clinical study · Adult · Alcohol Drinking · Coffee · Female · Fertility · Human · Insemination, Artificial, Heterologous · Pregnancy · Prospective Studies · Smoking
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 828 found. Next | Sort by date