Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22983 found. Next | Sort by date

1 Onderschat debat : Een internationaal vergelijkend onderzoek naar beleidsvisies op informatie en communicatietechnologie en de democratische rechtsstaat
report 2002    
Author: Duivenboden, H.P.M. van · Frissen, V.A.J. · Lieshout, M.J. van · Mooren, P.A.M.
Keywords: Informatics
[PDF] [Abstract]

2 Ammunition-related substances
report 2012    
Keywords: Defence · Fluid Mechanics Chemistry & Energetics · EM - Energetic Materials · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid. Agenderende studie naar potentiële bottlenecks voor distributie van televisie en audiovisuele content en beleidsopties
report 2011    
Author: Leurdijk, A. · Nieuwenhuis, O. · Bachet, T. · Nooren P.
Keywords: Informatics · Information Society · Society · SP2 - Strategy & Policy 2 · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 TNO knowledge for business
report 2008    
Keywords: Research · TNO
[PDF]

5 TNO kennis voor zaken
report 2008    
Keywords: Research · TNO · Geschiedenis · Historisch materiaal TNO
[PDF]

6 Underwater detection, classification and localisation : Improving the capabilities of towed sonar arrays
dissertation 2011    
Author: Colin, M.E.G.D.
Keywords: Sonar · Underwater Acoustics · Sonar · Detection · Classification · Localisation · Signal processing · Time delay · Waveform · Defence Research · Defence, Safety and Security · Physics & Electronics · AS - Acoustics & Sonar · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Fracture and strain rate behavior of airplane fuselage materials under blast loading
article 2010    
Author: Mediavilla Varas, J. · Soetens, F. · Kroon, E. · Aanhold, J.E. van · Meulen, O.R. van der · Sagimon, M.
Keywords: Architecture · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Informatie-overload in de politiepraktijk - Een verkenning van de problematiek en de mogelijke oplossingen van informatie-overload bij handhaving en opsporing
report 2012    
Author: Groen, L. de · Rijgersberg, T.J.
Keywords: Informatics · Organisation · SBA - Strategic Business Analysis · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Profilering langdurig zieke vangnetters
book 2011    
Author: Burg, C.L. van der · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Vangnetters · Langdurig zieken · Reintegratie · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

10 Het Beste van TNO
book 2011    
Author: Jadoul, M.J.A.H.F.
Keywords: Research · General · Directie en Diensten
[PDF] [Abstract]

11 Breng 3D verder dan alleen console
lecture 2011    
Author: Wieringa, F.P · Basten, J.P. van · Mark, W. van der · Bouma, H.
Keywords: Electronics · Biomedical Innovation · Healthy Living · Mechatronics, Mechanics & Materials Physics & Electronics · EAM - Equipment for Additive Manufacturing II - Intelligent Imaging · TS - Technical Sciences
[PDF]

12 Voeding en sport : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO
book 1987    
Author: Hage, H.
Keywords: Sports · Sport medicine · Physiology · Nutrition · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

13 Regels in bedrijf: sectorscan logistiek
report 2013    
Keywords: Logistics Traffic · Infostructures · Information Society · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

14 Adaptive reduction of the vibrations from a vacuum pump for high-precision equipment
article 2008    
Author: Berkhoff, A.P. · Wesselink, J.M. · Basten, T.G.H.
Keywords: Vibration
[Abstract]

15 Van TAV tot REA : bedrijfsbeleid en verzuim: een verkenning naar de relatie tussen arbo- en verzuimbeleid van bedrijven en de relatie met ziekteverzuim in de jaren 1996-1998
book 1999    
Author: Brouwer, E. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Wet rea · Ziekteverzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid · Bedrijven · Ziektewet
[PDF] [Abstract]

16 TNO and CBRN defence
report 2015    
Keywords: Defence · Observation, Weapon & Protection Systems · CBRN - CBRN Protection · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

17 RSI in de vleessector
report 2002    
Author: Beune, H.A.T. · Blatter, B. · Looze, M.P. de · Schoenmaker, N. · Thé, K.H. · Groenesteijn, L. · Vink, P. · Logtenberg, H. · Dijk, R. van
Keywords: Workplace · Vleesindustrie · Vleeswarenindustrie · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbobeleid bedrijven · Convenanten · Slachterijen · Abattoirs · Slachterijen · Vleesverwerking
[PDF] [Abstract]

18 Inrichting assemblageprocessen en -werkplekken
report 2000    
Author: Tuinzaad, G.H. · Rhijn, J.W. van · Deursen, J. van · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Werkplekken · Inrichting · Assamblage · Werkprocessen
[PDF]

19 Arborisico's in ondergrondse bouwwerken
report 2003    
Author: Bigaj-van Vliet, A.J. · Kwantes, J.H. · Maas, N. · Timmerman, J. · Vorm, J.K.J. van der · Zwanikken, A.L.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Bouwwerken · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Fysische verschijnselen · Gevaarlijke stoffen · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

20 Blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen : stand der techniek op het gebied van beheersmaatregelen
book 2001    
Author: Tijssen, S.C.H.A. · Hilhorst, S.K.M. · Miedema, E.P. · Kromhout, H.
Keywords: Workplace · Toxicology · Gezondheidszorg · Nederland · Kosten-batenanalyse · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Metingen · Meetmethoden · Convenanten · Arbeidshygienische maatregelen · Gevaarlijke stoffen · Cytostatica
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22983 found. Next | Sort by date