Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 41 found. Next | Sort by date

1 Kosten bewegingsarmoede overtreffen kosten sportblessures
bookPart 2005    
Author: Chorus, A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

2 Buurtsportbus brengt jeugd aan het sporten
bookPart 2005    
Author: Stiggelbout, M.
Keywords: Health Sports · Jeugd en Gezondheid

3 Fysieke wijkkenmerken voorspellen het wandelgedrag van Nederlandse ouderen in de wijk
bookPart 2005    
Author: Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

4 Sportief bewegen en kanker: een braakliggend (onderzoeks)terrein
bookPart 2005    
Author: Chorus, A.
Keywords: Health Sports · Leefomgeving en gezondheid

5 Stimuleren van lunchwandelen blijkt beperkt succesvol
bookPart 2006    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Workplace

6 Meer naschoolse beweegactiviteiten nodig voor jeugdigen met een beperking
bookPart 2006    
Author: Vries, S.I. de
Keywords: Health

7 Bewegingsstimulering : met persoonlijk advies en 'beweegmaatje' komen minderactieven in beweging
bookPart 2006    
Author: Jans, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken

8 Positieve signalen in beweeggedrag Nederlandse bevolking
bookPart 2006    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

9 Bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen leidt tot meer en beter (veiliger) bewegen
bookPart 2008    
Author: Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

10 Is het stimuleren van bewegen effectief bij het verminderen van rsi-klachten bij beeldschermwerkers?
bookPart 2005    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

11 Geen significante effecten beweegprogramma voor kinderen met een motorische achterstand
bookPart 2005    
Author: Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

12 Verandering van de fysieke omgeving beïnvloedt in sterke mate het lunchwandelgedrag
bookPart 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

13 Systeem registreert bewegingsarmoede en overgewicht in het onderwijs
bookPart 2008    
Author: Ooijendijk, W.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

14 Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen
bookPart 2011    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

15 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

16 Werk belangrijke bron voor alledaagse lichaamsbeweging
bookPart 2005    
Author: Proper, K.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

17 Succesvolle speelplekken voor basisscholieren
bookPart 2008    
Author: Bakker, I.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

18 Kinderen gaan gezonder leven met hulp van voetballers
bookPart 2008    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

19 Zaalvoetbalblessures in kaart gebracht door TNO, CEF, KNVB en 8 zaalvoetbalclubs (2009-2010)
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

20 (On)mogelijkheden voor het evalueren van de BOS-impuls
bookPart 2008    
Author: Bakker, I.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 41 found. Next | Sort by date