Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 57 found. Next | Sort by date

1 JGZ-standaard vroegtijdige opsporing van gehoorstoornissen 0-19 jaar
book 1998    
Author: Leerdam, F.J.M. van
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Standaarden · Gehoorstoornissen
[Abstract]

2 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
bookPart 2007    
Author: Geurts, S. · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Beroepsziekten · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim

3 Kort historisch overzicht
bookPart 2009    
Author: Willems, J.H.B.M. · Koten, J.W. · Croon, N.H.T.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · History · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsomstandigheden
[Abstract]

4 Commentaarronde en uittesten van een conceptrichtlijn
bookPart 2014    
Author: Hulshof, C.T.J. · Rosenbrand, C.J.G.M. · Fleuren, M.A.H.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

5 Evaluatie van de toepassing van richtlijnen
bookPart 2014    
Author: Burgers, J.S. · Fleuren, M.A.H. · Lugtenberg, M. · Hulshof, C.T.J.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

6 De epidemiologie van arbeidsongeschiktheid
bookPart 2009    
Author: Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsongeschikten · Epidemiologie
[Abstract]

7 Groeidiagrammen 1997 : handleiding bij het meten en wegen van kinderen en het invullen van groeidiagrammen
book 1998    
Author: Burgemeijer, R.J.F. · Fredriks, A.M. · Buuren, S. van · Verloove-Vanhorick, S.P. · Wit, J.M.
Keywords: Health

8 Epidemiologie van verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
bookPart 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Genabeek, J. van · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Centraal bestuur · Rijksoverheid · Centrale overheid · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbelasting · Openbare dienstverlening · Kwartaire sector · Industriele sector · Secundaire sector · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Ambachten · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

9 Vitaminen
bookPart 1996    
Author: Berg, H. van den · Severs, A.
Keywords: Nutrition

10 Co-creatie van organisaties met consumenten als een hefboom voor sociale innovatie. Bouwstenen voor duurzame co-creatie
bookPart 2014    
Author: Dhondt, S. · Broekman C. · Torre, W. van der · Berg, C. van de · Wiezer, N.
Keywords: Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

11 Hoe blijven werknemers gezond aan het werk? Arbo- en verzuimbeleid in het bedrijf
bookPart 2005    
Author: Verbeek, J.H.A.M. · Smits, P.B.A. · Dijk, F.J.H. van · Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[Abstract]

12 Hersenaandoeningen
bookPart 2009    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbelasting · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Hersenen · Neuropathieen
[Abstract]

13 Sociaal-medische begeleiding en reïntegratie
book 1996    
Author: Wevers, C.W.J. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Arbeidstherapie · Revalidatie · Assessment center
[Abstract]

14 Wetgeving op het gebied van arbeid en gezondheid
bookPart 2007    
Author: Gründemann, R. · Smulders, P. · Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Wetgeving rechtswetenschap · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim

15 De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten
bookPart 2007    
Author: Houtman, I.L.D. · Jonge, J. de · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Beroepsziekten · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen · Psychische arbeidsbelasting · Epidemiologie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Categorieen van arbeidskrachten · Convenanten

16 Cholesterolverlaging bij ouderen : zinvol?
bookPart 1995    
Author: Gevers Leuven, J.A.
Keywords: Health · Cholesterol · Aging

17 Artrose en veroudering van gewrichtskraakbeen
bookPart 1993    
Author: Koppele, J.M. te · Beekman, B. · Meulenbelt, I. · Bank, R.A. · Slagboom, P.E.
Keywords: Health

18 De leer van de veroudering : gerontologie
bookPart 1993    
Author: Knook, D.L.
Keywords: Health

19 Oud en oud: de geriatrische patiënt is anders
bookPart 1993    
Author: Ligthart, G.J.
Keywords: Health

20 Functionele training versus krachttraining bij ouderen
bookPart 2007    
Author: Hopman-Rock, M. · Jongert, M.W.A. · Vreede, P.L. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 57 found. Next | Sort by date