Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 56 found. Next | Sort by date

1 Blaastumoren als beroepsziekte ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen : een literatuurstudie in opdracht het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
book 1986    
Author: Bogaerts, W.J.C.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Chemische stoffen · Gevaarlijke stoffen · Blaaskanker
[PDF] [Abstract]

2 Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn
book 1989    
Author: Cox, C.W.J. · Haan, T. de
Keywords: Workplace · Lassen · Stralingsdoses · Ultraviolette straling · Persoonlijke beschuttingsmiddelen
[PDF] [Abstract]

3 Het melden en registreren van beroepsziekten : een evaluatie van de praktijk bij zes bedrijfsgezondheidsdiensten
book 1990    
Author: Putten, D.J. van · Smit, H.A. · Sikkema-de Graaff, J.S.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

4 Bijstelling en aanvulling van een inventarisatiemethode voor het vastleggen van klimaatomstandigheden in industriële bedrijven
book 1989    
Author: Cox, C.W.J. · Crommelin, R.D. · Koppers, J.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Temperatuur · Vochtigheid · Klimaat · Klimaatregeling · Fabrieken · Industriegebouwen · Werkplaatsen
[PDF] [Abstract]

5 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : het voorkomen van rugklachten in de Nederlandse beroepsbevolking in cijfers
book 1990    
Author: Hillebrandt, V.H. · Valk, R. van der
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Beroepsgroepen · Beroepen · Bedrijfstakken
[PDF] [Abstract]

6 Het werkt anders: een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de machine- industrie, de transportmiddelenindustrie en de auto-reparatie bedrijven
report 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

7 Lawaai op de arbeidsplaats: inventarisatie van de geluidoorzaken en geluidverminderende maatregelen bij machinale houtbewerking
report 1990    
Author: Noort, A.M. van · Kramer, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Lawaai
[PDF]

8 Integrale gehoorbeschermingsprogramma's : handleiding voor de bedrijfsgezondheidszorg
report 1988    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Berg, R. van den · Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Workplace · Richtlijnen · Nederland · Gehoorbescherming · Bedrijfsgezondheidszorg · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Lawaaibestrijding
[PDF] [Abstract]

9 Het werkt anders: een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de papier- en kartonindustrie, de grafische industrie en de uitgeverijgen
report 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

10 Methoden voor de berekening van immissies op korte afstand van de bron
report 1987    
Author: Heugten, W.H.H. van
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Emission standards · Gevaarlijke stoffen · Lekkage
[PDF] [Abstract]

11 Gezondheidsaspecten van het werken met metaalbewerkingsvloeistoffen : een praktijkoriëntatie
book 1986    
Author: Smit, H.A. · Matthysen, M.J.C. · Compaan, H.
Keywords: Workplace · Nederland · Chemische oppervlaktebehandeling · Fosfateren · Gevaarlijke stoffen · Snijolie · PCAs · Polycyclische aromatische koolwaterstoffen · Nitrosaminen · Dimethylnitrosamine · N-dibutylnitrosamine
[PDF] [Abstract]

12 Het werkt anders: een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de textielindustrie, de kledingindustrie en de leder-, schoen- en andere lederwarenindustrie
report 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

13 Vaststelling van een meetmethode voor het thermisch klimaat, waarmee de thermische belasting van werkende mensen kan worden afgeleid
report 1986    
Author: Knoll, B. · Ouden, H.P.L.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

14 Het werkt anders : een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de industrie
book 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

15 Analyse van een selectie ongevallen in de chemische industrie uit de databank FACTS
book 1989    
Author: Koehorst, L.J.B.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Chemische producten · Chemische industrie · Procesindustrie · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Verwondingen · Letsels · Onderhoudswerkzaamheden
[PDF] [Abstract]

16 Werkterreinanalyse van trichloormonofluormethaan (freon-11)
book 1988    
Author: Boers, J.M. · Buringh, E. · Gründemann, R.W.M. · Heslings, D.C. · Hoolboom, H. · Nielen, M.W.F. · Walpot, J.I.
Keywords: Workplace · Arbeidshygiene · Trichloorfluormethaan · Beroepshygiene · Arbeidsomstandigheden · Mac waarde
[PDF] [Abstract]

17 Workshop Lichamelijke belasting en arbeid 3 december 1991
book 1992    
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie van gezondheidsrisico's ten gevolge van het werk van schoonheidsspecialistes, met nadruk op blootstelling aan chemische stoffen
book 1989    
Author: Marquart, J.
Keywords: Workplace · Nederland · Schoonheidsspecialisten · Gevaarlijke stoffen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene
[PDF] [Abstract]

19 Vaststelling van de thermische belasting van werknemers in een staalfabriek : proefinventarisatie : deelrapport III
book 1988    
Author: Cox, C.W.J. · Dubbeld, M. · Molenaar, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Klimaatregeling · Temperatuur · Vochtigheid · Klimaat · Ventilatie · Metaalindustrie · Metallurgie · Fysische verschijnselen · Koepelovens · Smelterijen · Ijzer · Staal · Ferro-legeringen · EGKS
[PDF] [Abstract]

20 Naar een verbeterde melding en registratie van beroepsziekten in Nederland : rapport van de Projectgroep Beroepsziekten
book 1985    
Author: Willems, J.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Statistiek · Classificatie · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 56 found. Next | Sort by date