Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 122 found. Next | Sort by date

1 Kennis in plattelandsvernieuwing : achtergrondstudie voor de verkenning plattelandsontwikkeling
report 1997    
Author: Haas, W. de · Adolfse, L. · Dammers, E. · et al.
Keywords: Agriculture
[PDF]

2 Het in- en on-line meten van produkteigenschappen ; Verslag van themadag XXXII 'Het in- en on-line meten van produkteigenschappen', gehouden op 15 maart 1989 te Zeist, georganiseerd door de Taakgroep Eigenschappen van Voeding en Voedermiddelen van de Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening
report 1989    
Keywords: Agriculture
[PDF]

3 Onderzoek naar de relatie mens-dier
report 1992    
Keywords: Agriculture · Biology
[PDF]

4 Fermentatietechnieken; verslag van de NRLO-themadag, gehouden op 13 februari 1992 te Woerden
report 1992    
Keywords: Agriculture
[PDF]

5 Klimaatbeheersing bij het bewerken en bewaren van produkten : verslag van de themadag gehouden op 17 maart 1995 te Delft, georganiseerd door de Taakgroep Technologie van de toenmalige Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening van de NRLO
report 1996    
Author: Visser, A.H.
Keywords: Agriculture
[PDF]

6 Ketenlogistiek : verslag van de themadag gehouden op 9 november 1995 te Wageningen, georganiseerd door de Taakgroep Agrologistiek van de toenmalige Sector-Kamer Verwerking en marktvoorziening van de NRLO
report 1996    
Keywords: Agriculture
[PDF]

7 Nanotechnologie : speerpunten voor actie
report 1999    
Keywords: Nanotechnology
[PDF]

8 Het gebruik van agrarische produkten voor transportbrandstoffen. Rapport van de NRLO-Werkgroep "Biomassa ten behoeve van energie"
report 1990    
Keywords: Agriculture
[PDF]

9 Toekomstverkenning ruraal grondgebruik
report 1993    
Keywords: Agriculture
[PDF]

10 Vormgeven : verslag van de NRLO-themadag gehouden op 15 mei 1991 te Wageningen
report 1991    
Keywords: Agriculture
[PDF]

11 Agrologistiek 2015 : milieuvriendelijk en marktgericht : prioriteiten voor kennisontwikkeling
report 1998    
Author: Tromp, S.O. · Voordijk, J.T. · Maas, N. · et al.
Keywords: Agriculture
[PDF]

12 Formulering en eigenschappen van olie-in-water emulsies; Verslag van de themadag "Formulering en eigenschappen van olie-in-water emulsies", gehouden op 9 november 1989 in het CIVO-TNO te Zeist, georganiseerd onder auspiciƫn van de taakgroepen Eigenschappen van Voedings- en Voedermiddelen en Technologie van de NRLO-Sector-Kamerverwerking en Marktvoorziening
report 1990    
Keywords: Agriculture · Production · Technology · Food · margarine
[PDF]

13 Meerdere vergelijkingen en veel onbekenden : een verkennende studie naar bedrijfsstijlen en verschillen in input-output relaties in de Nederlandse melkveehouderij
report 1994    
Author: Ploeg, J.D. · Renting, H. · Roex, J. · et al.
Keywords: Agriculture
[PDF]

14 Vetreductie in levensmiddelen ; verslag themadag gehouden ten kantore van TNO-Voeding afdeling IGMB te Wageningen 22 april 1993
report 1993    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

15 De consument van duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen in het jaar 2010
report 1993    
Author: Meulenberg, M.T.G. · Schifferstein, H.N.J.
Keywords: Agriculture
[PDF]

16 Aquacultuur : speerpunten voor actie
report 1999    
Keywords: Agriculture
[PDF]

17 Glastuinbouw 2020 : wat te doen voor een duurzame, gerespecteerde glastuinbouw in Nederland?
report 2000    
Keywords: Agriculture
[PDF]

18 Onderzoek naar beperking van milieubelasting in de akkerbouw, de voederbouw en de tuinbouw
report 1990    
Author: Weststeijn, G.
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

19 Massa-individualisering en de agrofoodsector
report 1999    
Author: Bruijn, C.A. de · Dagevos, J.C.
Keywords: Agriculture
[PDF]

20 Moleculaire plantenbiologie : speerpunten voor actie
report 1999    
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 122 found. Next | Sort by date