Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005 : tussenrapportage
book 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

2 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector : een inventarisatie en analyse van oorzaken en maatregelen
book 2004    
Author: Reijenga, F. · Zwinkels, W. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Ziekteverzuimbeleid · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Databanken
[PDF] [Abstract]

3 Doelgroepindeling aanbesteding reïntegratie : de relatie tussen persoonskenmerken, kosten en effectiviteit van reïntegratietrajecten
book 2003    
Author: Heyma, A. · Zwinkels, W. · Seters, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Seizoenen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Migranten · Onderkant van de arbeidsmarkt · Seizoenwerkloosheid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten
[PDF] [Abstract]

4 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

5 De lange weg naar werk : beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB
book 2008    
Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, l. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Uitkeringsgerechtigden · Trajectmiddeling · werkloosbestrijding · Werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Activering
[PDF] [Abstract]

6 Re-integratie van zieke werknemers : feiten, verklaringen mogelijkheden
book 2008    
Author: Piek, P. · Vuuren, T. van · Ybema, J.F. · Joling, C. · Huijs, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Werknemers · Passende arbeid
[PDF] [Abstract]

7 Klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven
book 2003    
Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Lagerveld, S. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Clienten · Trajectbemiddeling · Kwaliteitsbeleid
[PDF] [Abstract]

8 Beterschap! : advies over de re-integratie van zieke werknemers
report 2008    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Management · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsdeskundigen · Passende arbeid · Rechtspositie · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

9 Buitenlandse ervaringen met de aanbesteding van reïntegratiediensten (RWI)
report 2004    
Author: Zwinkels, W.S. · Genabeek, J. van · Groot, I.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Denemarken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Verenigde Staten · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · RWI · Aanbesteding · Inkoop · Vraag markt aanbod · Australie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date