Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 6768 found. Next | Sort by date

1 Tailoring : nut, toepassing en mogelijkheden
lecture 2014    
Author: Keulen, H.M. van
Keywords: Environment · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

2 De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland
report 2014    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Pal, S. van der · Vroome, E. de · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werkgevers · Kosten · Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) · Verzuimkosten · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Behavioural Changes Resilient Organisations · CH - Child Health WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte : aanbod instrumenten
report 2014    
Author: Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Vragenlijst · Arbeidsomstandigheden · Handicap · Ziekte · Chronisch · Gezondheid · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

4 Gezondheidstoestand van bewoners van instellingen : data voor het bereken van de GLV
report 2002    
Author: Mulder, Y.M. · Herten, L.M. van · Oudshoorn, K. · Perenboom, R.J.M. · Mulder, Y.M. · Hoeymans, N.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

5 Verkort overzicht ziekteverzuim 1973 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1974    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

6 Does single room accommodation have a positive effect on patient outcomes, staff outcomes and costs? A review of literature
report 2014    
Author: Schreuder, E.J.A.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

7 Gangmakers van het stressproces: de rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het stressprocess in de werksituatie
dissertation 1987    
Author: Marcelissen, F.H.G
Keywords: Psychology
[PDF]

8 Is climate change and energy a model for the societal challenges approach to innovation?
report 2015    
Author: Montalvo corral, C. · Leijten, J.
Keywords: Innovation · Infostructures · Information Society · Strategy & Policy Analysis · SP1 - Strategy & Policy 1 · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

9 De invloed van congestie op brandstofverbruik en emissies van vrachtwagens
report 1998    
Author: Smokers, R.T.M. · Rozendal, W.G.J.
Keywords: Traffic
[PDF] [Abstract]

10 Veiligheid in verzorgingshuizen
report 1997    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Staat, P.G.M. · Rooij, E.H.C. van
Keywords: Workplace
[PDF]

11 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel I
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

12 Probleemkinderen, risikokinderen in kindercentra : een literatuurstudie
report 1976    
Author: Haar Romeny-Wachter, C.C. ter
Keywords: Health · Kinderen · Problemen · Gedrag
[PDF]

13 Monitoring Thuiszorg deelrapportage Communicatiemodule Trombosedienst
report 2000    
Author: Schoone, M. · Piël, A.
Keywords: Health
[PDF]

14 Handleiding diagnose-statistiek sociale werkvoorziening 1972
report 1972    
Author: Dijkstra, A.
Keywords: Workplace · Statistieken · Sociale werkvoorzieninge · Diagnostiek
[PDF]

15 Beoordeling werkbelasting loodsen
report 2003    
Author: Miedema, M.C. · Kleijn, B.A.M. de · Lingen, P. van · Visser, R. · Gründemann, R. · Sloten, G. van · Ven, C. van de
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Loodsen · Belasting
[PDF]

16 Quantification of annoyance caused by environmental noise and odour
dissertation 1996    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Health · Annoyance · Noise annoyance
[PDF]

17 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel II
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

18 Geluidimmissie van Thalys en Ansaldo V250 treinen op het HSL spoor bij twee woningen in Kaag en Braassem
report 2013    
Author: Hof, J. van 't · Staats, F. · Graafland, F. · Prevo, R.
Keywords: Acoustics and Audiology · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Physics & Electronics · AS - Acoustics & Sonar · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

19 European innovation policy : new rationales and challenges
report 2014    
Author: Montalvo Corral, C.
Keywords: Politics · Global Innovation Networks · Global value chains · Grand challenges · Industry 4.0 · Smart industry · Industrial policy · Research policy · Innovation policy · Systems integration · Systems of systems · Climate change · Strategy & Policy Analysis · SP1 - Strategy & Policy 1 · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

20 Nederlandse Bibliografie over Jeugdgezondheidszorg 1976-1980
report 1981    
Author: Bergink, K.A.H. · Tuinstra-Williams, D. · Schaap, C.M.
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 6768 found. Next | Sort by date